Słabsze przychody Bomi w 2011 roku

Zarząd spółki Bomi poinformował o perspektywach rozwoju sieci delikatesów. Z raportu finansowego spółki wynika, że firma odnotowała za 2011 rok stratę netto na poziomie 85,7 mln zł. W związku z wynikiem finansowym zarząd spółki podjął decyzję o kontynuowaniu działań sanacyjnych. Mają one  ograniczyć  straty związane z lokalizacjami w których przestały funkcjonować sklepy należące do sieci. W raporcie rocznym czytam, że wdrażany będzie Program Ajencji, który wprost wpłynie na ograniczenie kosztów operacyjnych placówek handlowych i wyzwoli większą przedsiębiorczość liderów handlu na poziomie sklepów. Kontynuowane będzie też rozszerzanie działalności poprzez pozyskiwanie franczyzobiorców.

Przypomnijmy, na koniec 2011 roku stan środków finansowych Grupy Kapitałowej Bomi wynosił 9,8 mln zł. Na finansowanie nakładów inwestycyjnych w 2011 roku spółki z Grupy wykorzystywały środki pieniężne własne oraz pochodzące z kredytów oraz leasingu. W celu zabezpieczenia bieżącej płynności finansowej Grupa Kapitałowa korzystała także z kredytów obrotowych i kredytów w rachunku bieżącym. Plany inwestycyjne na 2012 rok i kolejne lata zakładają realizację zamierzonych celów programu sanacyjnego dotyczącego nierentownych sklepów, wśród których najważniejszy to wyjście z nierentownych lokalizacji oraz rozwój sieci sprzedaży poprzez ekspansję sieci franczyzowych.