Sklep Paolo w galerii handlowej

W 2012 roku Vistula Group planuje uruchomić około 16 kolejnych salonów i stoisk firmowych o łącznej powierzchni ponad 1500 mkw. Rozwój sieci, podobnie jak w roku ubiegłym, będzie finansowany ze środków pochodzących z działalności operacyjnej – czytamy w sprawozdaniu finansowym spółki za 2011 rok. Firma w tym roku planuje przeznaczyć na nowe salony około 6 mln zł.

Rozbudowa sieci sprzedaży detalicznej dotyczyć będzie wszystkich marek należących do Vistula Group. Nowe salony firmowe lokowanie będą przede wszystkim w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, w których otwierane są nowe centra handlowe. Spółka zamierza też otwierać salony w już istniejących i dobrze funkcjonujących centrach handlowych.

Na koniec 2011 roku powierzchnia sprzedaży sieci detalicznej zmniejszyła się do poziomu około 24 tys. mkw. W tym okresie wzrosła powierzchnia handlowa w segmencie jubilerskim, a zmalała w segmencie odzieżowym – otwarto w sumie 24 nowe salony i stoiska firmowe, a zamknięto 15 placówek. Spadek powierzchni handlowej miał miejsce przede wszystkim w obrębie salonów firmowych marki Vistula oraz Wólczanka.

Vistula Group S.A. powstała w 2008 roku, łącząc cztery ekskluzywne marki: Wólczankę, Deni Cler, Vistula i W.Kruk. Grupa specjalizuje się w projektowaniu oraz sprzedaży detalicznej markowej odzieży męskiej i damskiej pozycjonowanej w średnim i wyższym segmencie rynku oraz luksusowej biżuterii i zegarków. Cel spółki na 2012 rok to zwiększenie przychodów ze sprzedaży w istniejących sklepach i poprawa efektywności wszystkich salonów firmowych. Firma planuje też przeznaczyć 6 mln zł na rozwój organiczny, co ma skutkować uruchomieniem 16 nowych salonów.