Księgarnia
Księgarnia

W 2011 roku dzięki działalności Facebooka i firm z nim powiązanych 27 państw należących do UE oraz Szwajcaria zarobiły 15,3 mld euro.  W Polsce może to być kwota sięgająca nawet 200 mln euro. Dariusz Nachyła partner zarządzający działem technologii, mediów i telekomunikacji Deloitte w Europie Środkowej podkreśla, że największy udział w tej kwocie mają przedsiębiorstwa, wykorzystujące Facebooka do promocji swoich usług i produktów, m.in. poprzez tworzenie reklam i aplikacji, które za pośrednictwem portalu trafiają do konsumenta. – Dodatkowe przychody pochodzą z budowy i modyfikacji korporacyjnych stron internetowych, które  w obecnych czasach muszą być kompatybilne z serwisem społecznościowym – ocenia, mówiąc dalej, że  niemałe znaczenie ma też działalność reklamowa. – Ocenia się, że same wydatki na płatne reklamy to suma rzędu 700 mln euro. Intensyfikacja działań marketingowych przekłada się dodatkowo na podniesienie poziomu świadomości marek oraz zwiększenie sprzedaży produktów – dodaje.

Analiza została przygotowana przez firmę doradczą Deloitte i dotyczy całkowitego wkładu Facebooka w produkt gospodarczy Europy (27 państw należących do Unii Europejskiej oraz Szwajcarii) w kategoriach wartości dodanej brutto oraz tworzonych miejsc pracy. Analiza została przeprowadzona pomiędzy listopadem 2011 r. a styczniem 2012 r. i odnosi się do wpływu ekonomicznego w roku 2011 r. Raport nie podaje wartości dodanej wytworzonej dzięki Facebookowi w Polsce. – Biorąc pod uwagę proporcje PKB oraz poziom popularności Facebooka w Polsce można szacować ją na około 150-200 mln euro rocznie – wyjaśnia Dariusz Nachyła,
 Takie wnioski płyną z analizy „Measuring Facebook’s Economic impact in Europe” przygotowanej przez firmę doradczą Deloitte.