Textil Market nowym najemca Galeerii BatoryGiżycko

Alma Market SA, właściciel Deliketesów Alma szacuje, że przychody ze sprzedaży internetowej w 2012 roku sięgną 70 mln zł. Przypomnijmy, że w 2011 roku sprzedaż online wygenerowała dla spółki 45 mln zł przychodów. Zarząd spółki informuje w sprawozdaniu finansowym za 2011 rok, że widzi potencjał rozwoju sprzedaży poprzez Internet, dzięki stosunkowo niewielkim nakładom inwestycyjnym, jakich wymaga rozwój sieci e-delikatesów prowadzony w oparciu o istniejącą bazę obiektów handlowych.

Sprzedaż za pośrednictwem kanału internetowego www.alma24.pl dostępna jest obecnie w Krakowie, Warszawie, Katowicach, Trójmieście, Wrocławiu, Łodzi, Nowym Targu, Poznaniu, Bydgoszczy, Częstochowie, Lublinie, Rzeszowie i Szczecinie oraz okolicach tych miast. Spółka w październiku 2011 roku otworzyła Centrum Dystrybucyjno – Magazynowe Alma24 w Warszawie do obsługi sprzedaży internetowej w aglomeracji warszawskiej.

Na koniec 2011 roku Alma Market SA posiadała 33 obiekty handlowe stacjonarne. W 2012 roku Alma Market zamierza także zamierza uruchomić cztery nowe obiekty handlowe: w Gdyni, Krakowie, Warszawie i na terenie aglomeracji warszawskiej. Firma przeznaczy na ten cel maksymalnie 15 mln zł. Poza inwestycjami związanymi z rozwojem sieci handlowej planuje się również inwestycje odtworzeniowe i modernizacyjne, których wartość nie powinna przekroczyć 2 mln zł.