Inwestycja handlowa w Radomsku w trakcie realizacji

Zarząd spółki Bomi SA, właściciela sieci delikatesów, podjął decyzję w sprawie zbycia czterech nieruchomości zabudowanych obiektami handlowymi. Za kwotę wynoszącą co najmniej 21,65 mln zł. zostaną sprzedane m.in. budynki w Olsztynie, Mrągowie i Bydgoszczy.

Przypomnijmy, Grupa Kapitałowa Bomi w roku 2011 zanotowała poziom przychodów całkowitych ze sprzedaży niższy o 0,6 proc. w porównaniu z rokiem 2010. Wynika to przede wszystkim z faktu zamykania placówek handlowych objętych programem sanacji realizowanym w stosunku do części sklepów spółki Bomi S.A., utrzymującego się w całym 2011 roku niskiego poziomu koniunktury gospodarczej i słabej dynamiki sprzedaży detalicznej w kategoriach towarowych mających największy udział w obrocie firmy. Spółka osiągnęła stratę netto na poziomie -85,7 mln zł. Na uwagę zasługuje niższy jak w roku 2010 poziom straty o ponad 20 mln zł, co jest wynikiem głębokich zmian restrukturyzacyjnych prowadzonych w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem redukcji kosztów osobowych w segmencie detalicznym.