Nowe salony Wójcik w Rzeszowie, Radomiu i Poznaniu

Główny Urząd Statystyczny podał, że ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym jest w marcu 2012 roku oceniany lepiej niż w lutym, ale gorzej niż w analogicznym miesiącu poprzednich dwóch lat. W marcu kształtuje się  on  na poziomie minus 3 (w lutym minus 9). Poprawę koniunktury sygnalizuje 17 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 20 proc. Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Jak podaje GUS, nieznacznie zmniejszają się trudności w bieżącym regulowaniu zobowiązań finansowych, również prognozy wskazują na możliwość zmniejszenia problemów w tym zakresie. Utrzymuje się nadmierny poziom zapasów towarów. Mimo to przedsiębiorcy nie planują zmiany ilości towarów zamawianych u dostawców. Jednostki sygnalizują utrzymanie tempa wzrostu bieżących i przyszłych cen towarów.

W poszczególnych klasach wielkości przedsiębiorstw i branżach handlowych oceny koniunktury są zróżnicowane. W podziale na klasy wielkości najbardziej negatywnie koniunkturę oceniają jednostki najmniejsze (o liczbie pracujących do 49 osób), natomiast pozytywnie – jedynie przedsiębiorstwa duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób). Pośród branż pozytywnie koniunkturę oceniają jedynie przedstawiciele branży włókno, odzież, obuwie (plus 5 – wzrost o 7 punktów). Pozostałe branże oceniają koniunkturę negatywnie, choć lepiej niż przed miesiącem: żywnościowa (minus 7 – wzrost o 5 punktów), artykuły gospodarstwa domowego ogółem (minus 7 – wzrost o 6 punktów) oraz pojazdy samochodowe (minus 5 – wzrost o 3 punkty).