Aktywność na światowych rynkach najmu nieruchomości nie maleje, pomimo kryzysu zadłużenia w Europie i USA. Autorzy raportu „Global Economic Pulse”  wskazują na zróżnicowaną prognozę dla rynków nieruchomości w obu Amerykach, Europie oraz krajach Azji i Pacyfiku , ale też na na poprawę sytuacji w drugiej połowie 2012 r. na niektórych rynkach dzięki wyższemu wzrostowi gospodarczemu.

Pogłębiające się kryzysy: zadłużenia i bankowy uderzyły w europejską gospodarkę, osłabioną już przez wzrost inflacji i stóp procentowych- czytamy m.in. w raporcie. Większość państw Starego Kontynentu stoi teraz w obliczu spowolnienia wzrostu i ograniczenia udzielanych kredytów. Prognozy dla tego regionu nadal wskazują na umiarkowany wzrost pod koniec bieżącego roku. Wyniki gospodarki w pierwszym półroczu będą słabe, ale w drugiej połowie roku przewiduje się większy wzrost przy niższej inflacji i bardziej stabilnym popycie w skali światowej.
 
Sytuacja na rynkach nieruchomości w Europie jest bardzo zróżnicowana – na niektórych podaż jest ograniczona, a na innych obserwuje się stabilizację. Inwestorzy będą nadal bardziej zainteresowani najważniejszymi miastami i aktywami oferującymi ochronę przed dekoniunkturą. Z tego względu stopy kapitalizacji będą różnicować się jeszcze bardziej, przy czym na najważniejszych rynkach pozostaną na dotychczasowym poziomie lub się zmniejszą, a na rynkach drugorzędnych mogą wzrosnąć.

Poprawa sytuacji gospodarczej w Ameryce Północnej i Południowej może również spowodować wzrost aktywności na rynku najmu nieruchomości komercyjnych. W 2011 r. wartość transakcji sprzedaży w obu Amerykach wzrosła o 51 proc. Lepsze wskaźniki gospodarcze w połączeniu z dużym zainteresowaniem inwestorów nieruchomościami mogą przyczynić się do wzrostu w tym regionie – w USA nawet o 25 proc. Ken McCarthy, starszy ekonomista i dyrektor zarządzający działu badań firmy Cushman & Wakefield, powiedział: „Wszystkie najważniejsze czynniki nadal sprzyjają wzrostowi: niskie stopy procentowe, niezaspokojony popyt i poprawa na rynkach pracy”.Także dynamika rozwoju gospodarczego regionu Azji i Pacyfiku napawa optymizmem. Stabilny wzrost PKB, który utrzymał się w ubiegłym roku dzięki silnemu popytowi wewnętrznemu i inwestycjom, może nieznacznie spowolnić w 2012 r.

Raport „Global Economic Pulse” przygotowali eksperci firmy Cushman & Wakefield.