Salon Pawo

Polscy internauci kupują online i korzystają z oferty serwisów ogłoszeniowych, wykorzystują do zakupów urządzenia mobilne, a za towary płacą za pomocą systemów płatności internetowej – wynika z najnowszego raportu E-commerce w Polsce 2011. Badanie przeprowadzone przez Gemius jest podsumowaniem trendów na rynku e-commerce oraz zbiorem opinii sklepów internetowych na temat sytuacji na rynku i perspektyw jego rozwoju.

70 proc. badanych deklaruje, że dokonywało już zakupów online. Wśród najczęściej wskazywanych przez internautów zalet kupowania w sieci są: oszczędność pieniędzy (wskazana przez 38 proc. korzystających z zakupów online), możliwość nabycia produktów najwyższej jakości
(17 proc.) oraz oszczędność czasu (15 proc.). Z potrzebą oszczędzania czasu, jak czytamy w raporcie, wiąże się zjawisko dotyczące aukcji internetowych – coraz więcej osób, które z nich korzysta, wybiera częściej opcję „kup teraz” niż licytuje. Takie zachowanie deklaruje 85 proc. badanych, którzy korzystają z serwisów aukcyjnych. Z kolei z poszukiwaniem przez internautów jak najlepszych cen wiąże się rosnąca popularność takich narzędzi e-commerce, jak porównywarki cen (korzystanie z nich deklaruje 56 proc. kupujących online), serwisy z opiniami użytkowników (53 proc.) oraz serwisy zakupów grupowych (18 proc.).

W zachowaniu internautów biorących udział w badaniu zaobserwowano ciekawy wzorzec – sprawdzanie produktów w tradycyjnych sklepach, a potem kupowanie online. Takie zachowanie deklarowali częściej mężczyźni, osoby z małej i średniej wielkości miast.

Jeśli decydujemy się na zakup w sieci, coraz chętniej wybieramy płatność za pomocą systemów płatności internetowych, m.in. DotPay czy PayPal. W przypadku e-sklepów odsetek osób, którym zdarzyło się płacić poprzez system płatności wzrósł do 23 proc. (wzrost o 4 punkty procentowe w stosunku do poprzedniej fali badania). Wśród użytkowników aukcji internetowych odsetek wybierających płatności internetowe wyniósł 22 proc. (wzrost o 6 p.p. w porównaniu z poprzednim badaniem).

O tym, że polscy internauci są coraz bardziej zaznajomieni z różnymi sposobami dokonywania zakupów online świadczy również coraz częstsze wykorzystywanie do tego celu urządzeń mobilnych. Odsetek osób, które dokonały zakupów korzystając z urządzenia mobilnego w stosunku do ubiegłego roku wzrósł o 6 punktów procentowych i wyniósł 16 proc.

W porównaniu do poprzedniego raportu E-commerce w Polsce, w 2011 r. możemy zaobserwować rosnącą znajomość serwisów zakupów grupowych wśród internautów. W poprzedniej fali badania 60 proc. spośród tych internautów, którzy słyszeli o zakupach grupowych, nie znało nazwy żadnego serwisu. Obecnie odsetek ten zdecydowanie obniżył się i wynosi 20 proc. Największą znajomość wśród internautów odnotowały serwisy: Groupon.pl (66 proc.), Citeam.pl (38 proc.) oraz Gruper (26 proc.). Z zakupów grupowych częściej korzystają osoby w wieku 25-34 lata, z wykształceniem wyższym, które dobrze oceniają swoją sytuację materialną, o dochodach 3-5 tys. zł.

W najnowszej edycji raportu E-commerce w Polsce po raz pierwszy przedstawiono wyniki popularności serwisów ogłoszeniowych online – korzysta z nich jedna trzecia kupujących online. Liderami w rankingu są: Gratka.pl, Tablica.pl oraz Gumtree.pl. Z serwisów ogłoszeń online, częściej korzystają internauci w wieku 20-24 lata, o dochodach poniżej 1 tys. zł lub między 2-3 tys. zł.