McDonald's ma najwięcej franczyzobiorców

Grupa Redan, właściciel marek odzieżowych Top Secret, Troll i Drywash oraz sieci dyskontów odzieżowych Textilmarket, poinformował o podpisaniu aneksów do umów kredytowych
z DZ Bankiem. Limit kredytowy został podwyższony o 3 mln zł. Grupa w ostatnim czasie podpisała również umowy kredytowe z Kredyt Bank oraz przeprowadziła emisję obligacji. Dzięki temu zbudowano zaplecze finansowe dla finansowania rosnącej dynamicznie sprzedaży.

-W bieżącym roku planujemy dalszy dynamiczny wzrost skali prowadzonej działalności. Dlatego od początku roku pracujemy nad zwiększeniem naszych źródeł finansowania zapewniających możliwość realizacji tych zamierzeń. – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu Redan S.A.

Na początku 2012 r. Grupa Kapitałowa Redan, w celu zdywersyfikowania źródeł finansowania, przeprowadziła emisję obligacji korporacyjnych. Została przeprowadzona emisja obligacji rocznych, niezabezpieczonych o wartości nominalnej 6 mln zł. -Dzięki temu weszliśmy na nowy rynek – mówi Kruszyński.

W lutym 2012 r. zostały podpisane umowy kredytowe z Kredyt Bank S.A. Redan S.A. pozyskał kredyt obrotowy w kwocie 3 mln zł, którego celem jest finansowanie bieżącej działalności Spółki. Dodatkowo Spółka Top Secret Sp. z o.o. zawarła umowę o kredyt obrotowy odnawialny na pokrycie wpłat z akredytyw oraz umowę o otwieranie akredytyw własnych z możliwością finansowania. Finansowanie objęło kwotę 1 miliona USD. Udzielona Top Secret Sp. z o.o. linia na akredytywy zwiększa możliwość  zakupów towarów od dostawców z Dalekiego Wschodu, a tym samym do zatowarowania sieci.

Podpisane ostatnio aneksy do umów z DZ Bankiem są kolejnym krokiem na tej drodze. Na ich podstawie bank podwyższył spółkom z Grupy Redan limit odnawialnego kredytu do 17 mln zł
z dotychczasowych 14 mln zł. Przyznany przez DZ Bank kredyt wykorzystywany jest w celu finansowania bieżącej działalności. Obniżeniu uległy także koszty obsługi kredytu przez DZ Bank.
Pomimo zwiększenia kwoty zadłużenia do ok. 37 mln zł jest ono nadal relatywnie niskie – stanowi to ok. 45 proc. kapitałów własnych na koniec 2011 r.

Redan SA jest operatorem znanych detalicznych marek odzieżowych: Top Secret, Troll i Drywash oraz sieci sklepów Textilmarket. Spółka funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej, która zajmuje się projektowaniem, marketingiem oraz dystrybucją odzieży. Redan zleca swoją produkcję fabrykom w Polsce, Chinach, Indiach Turcji, Korei i Bangladeszu. W Polsce grupa kapitałowa zatrudnia ponad półtora tysiąca osób. Sprzedaż jest prowadzona w 4 sieciach detalicznych: Top Secret, Top Secret&Friends, Troll oraz Textilmarket liczących ponad 460 sklepów. Redan powstał w 1995 roku, a w 2003 roku akcje Spółki zostały dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.