Monika Idźkowska, Polonia Property Fund II

28 marca 2012 roku został rozstrzygnięty przetarg dotyczący sprzedaży terenu w centrum Ełku, na którym planowana jest budowa Bramy Mazur, kompleksu handlowo-usługowego z galerią handlową. Nieruchomość została sprzedana za ponad 18 mln zł brutto. Urząd miasta nie ujawnia, kto nabył grunt. Wiadomo jedynie, że najwyższą ofertę złożyła spółka z Warszawy.

Był to drugi przetarg w tej sprawie. Pierwszy odbył się w grudniu ubiegłego roku. Wówczas nie wyłoniono inwestora. Miasto znacznie obniżyło cenę wywoławczą za grunt z 11 mln zł do 6,5 mln zł.
Nieruchomość o której mowa znajduje się w centrum Ełku, u zbiegu ulic T. Kościuszki i J. Dąbrowskiego. Na jednej z działek usytuowany jest budynek powojskowy po byłym magazynie, wybudowany w okresie przedwojennym, który należy zachować do rewitalizacji. Pozostałe budynki znajdujące się na nieruchomości przeznaczone są do rozbiórki. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczono pod zabudowę usługowo-handlową.

Na tym terenie powstanie dwupoziomowa galeria handlowa "Brama Mazur", która będzie miała kilkadziesiąt sklepów, kompleks kinowy oraz duży podziemny parking na kilkaset samochodów (parking pozostanie własnością miasta). Nowy właściciel będzie miał na zagospodarowania nieruchomości 5 lat od zawarcia umowy sprzedaży.