Brama Mazur

W opinii GUS nie najlepsze nastroje konsumentów związane są  m.in. z pogorszeniem ocen sytuacji finansowej gospodarstw domowych (spadek o 2,3 proc.). W rezultacie wskaźnik ufności konsumenckiej spadł w marcu 2012 r. o 0,5 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował na poziomie –30,3 proc. Poziom tego wskaźnika jest niższy o 1,3 pkt proc. od wyniku z marca 2011 – informuje Główny Urząd Statystyczny.

GUS zaprezentował także wyniki wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej, opisującego oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej. Poprawił się on w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,6 proc. i ukształtował na poziomie –35,9 proc. Wartość tego wskaźnika była jednak niższa niż przed rokiem o 1,8 proc.

Od stycznia 2004 r. badanie koniunktury konsumenckiej prowadzone jest z częstotliwością miesięczną – jako badanie wspólne Głównego Urzędu Statystycznego oraz Narodowego Banku Polskiego. W marcu 2012 r. badanie przeprowadzono na próbie 1 731 gospodarstw domowych.