Centrum Janki odwiedza ok. 6 mln klientów rocznie

Zarząd spółki LPP SA poinformował, że 30 marca 2012 roku podpisany został  aneks do umowy kredytowej zawartej 13 sierpnia 2008 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A., na mocy którego przesunięty został termin spłaty części raty kredytu z 30 marca 2012 roku na 30 czerwca 2012 roku.

Intencją stron, jak czytamy w raporcie, jest zawarcie w pierwszym półroczu 2012 roku umowy kredytu inwestycyjnego z przeznaczeniem środków na intensywny rozwój sieci salonów w latach 2012-2013.

Przypomnijmy, skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2012 roku przez Grupę Kapitałową LPP SA wyniosły około 173 mln zł i były wyższe o mniej więcej 24 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku. Zarząd spółki poinformował także, że szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 51 proc. i była wyższa o ok. 4 punkty procentowe od zrealizowanej w lutym roku poprzedniego.

LPP SA jest polską firmą, która zajmuje się projektowaniem i dystrybucją odzieży. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2001 roku. Firma jest obecnie właścicielem pięciu marek odzieżowych: Reserved, Cropp, House, Mohito i Promostars. LPP SA od ponad 15 lat projektuje i dystrybuuje odzież do dwunastu europejskich krajów z rejonu Europy Środkowej i Wschodniej.