Do LPP należy m.in. marka Reserved

Zarząd spółki NG2 produkującej obuwie poinformował w raporcie miesięcznym za marzec 2012, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 129,4 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 29,1 proc.
Przychody ze sprzedaży za miesiąc styczeń – marzec wyniosły 256,2 mln zł i były wyższe od osiągniętych w 2011 roku o 38,6 proc. Przychody ze sprzedaży detalicznej za miesiąc marzec wyniosły 117 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 41,6 proc.

NG2 S.A. jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej NG2 i posiada 100 proc. udziałów w kapitale spółek ją współtworzących: CCC Factory Sp. z o.o., CCC Boty Czech s.r.o., Kontynentalny Fundusz Powierniczy nr 968, NG2 Suisse S.a.r.l. Prezesem zarządu spółki akcyjnej NG2 jest Dariusz Miłek.
Grupa NG2 jest polskim producentem i sprzedawcą detalicznym obuwia. Według stanu na koniec września 2011 roku spółka dysponowała siecią 705 placówek, w tym: 283 salonami CCC w Polsce i 49 w Czechach, 39 butikami Quazi, 220 sklepami Boti oraz 50 salonami franczyzowych CCC (w tym 2 w Rosji) i 64 sklepami franczyzowymi Boti. Spółka posiada łącznie 67 zarejestrowanych marek towarowych – najbardziej popularną marką sprzedawaną przez Grupę NG2 jest marka Lasocki. Od 2004 roku spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.