Abra zamierza inwestować w sprzedaż on-line

BBI Development NFI SA zawarła ze Spółdzielnią Hale Banacha z siedzibą w Warszawie porozumienie w sprawie realizacji nowego projektu. Spółka chce wybudować u zbiegu ulic Grójeckiej i Banacha budynek o przeznaczeniu biurowo–handlowo- mieszkaniowym. Obecnie na tym obszarze znajdują się dwa pawilony handlowe, które są własnością spółdzielni.

Jak informuje spółka w komunikacie giełdowym, aby doszło do realizacji tej inwestycji, Spółdzielnia lub podmiot z nią powiązany lub przez nią wskazany musi uzyskać prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego do gruntu, na którym ma powstać budynek (umowa przedwstępna będzie zawarta w ciągu 60 dni od daty spełnienia tego warunku).

Spółka uzależnia budowę także od takich czynników jak: wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub uchwalenie MPZP dla tego gruntu, a w dalszej kolejności – otrzymanie pozwolenia na budowę oraz pozyskanie środków, które pozwolą na sfinansowanie tego projektu.

BBI Development NFI S.A. jest polską spółką publiczną, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Fundusz głównie realizuje projekty w Warszawie, oferując nabywcom zarówno ekskluzywne apartamenty przy Trakcie Królewskim (Rezydencja Foksal), jak i lofty, biura i centrum handlowe (Koneser). Obecnie spółka współrealizuje z firmą deweloperską Liebrecht & wooD Plac Unii, w składzie którego znajdzie się Galeria Miejska. Spółka BBI Development realizuje też projekt Nowy Sezam – obiekt biurowy z częścią handlową, który powstanie w miejscu domu handlowego Sezam u zbiegu ulicy Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej w Warszawie.