10 punktów sieci Karmello w galeriach handlowych

Władze miasta Tychy podpisały umowę w ramach inicjatywy Jessica, dzięki której miasto otrzyma pożyczkę na zaadaptowanie budynku, w którym znajdowało się kino „Andromeda". – Pasaż obejmie trzy poziomy, na których znajdzie się sfera usługowa z działalnością handlową i gastronomiczną, Miejska Galeria Sztuki, Mediateka oraz sala konferencyjno-audiowizualna – informuje biuro prasowe urzędu marszałkowskiego województwa śląskiego.

Jessica jest mechanizmem finansowania przedsięwzięć rozwojowych. Umożliwia państwom członkowskim UE wykorzystanie części środków z funduszy strukturalnych na dokonywanie inwestycji w projekty stanowiące część zintegrowanych planów trwałego rozwoju obszarów miejskich.
Inwestycja w Tychach jest jednym z etapów przywrócenia funkcji społecznych i gospodarczych przestrzeni miejskiej w centrum miasta. Projekt Andromeda kosztować będzie 11,4 mln zł, miasto otrzyma 4,5 mln zł pożyczki. Po wyłonieniu wykonawcy robót prace potrwają ok. 18 miesięcy. To pierwszy w województwie śląskim i czwarty w Polsce projekt realizowany ze wsparcia unijnej inicjatywy Jessica.