Otwarcie Mepas Mall poprzedza akcja reklamowa

Jarosław Górczak został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu spółki Bomi SA. Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Nadzorcza Spółki w dniu 4 kwietnia 2012 roku. Jarosław Górczak ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na kierunku Zarządzanie i Marketing.

Przed objęciem funkcji wiceprezesa Jaroslaw Góralczak był m.in. dyrektorem handlowym NonFood / Prokurent "Selgros" sp. z o.o. (2009 – 2011), dyrektorem ds. Sprzedaży "Selgros" sp. z o.o (2000 – 2009), dyrektor hali sprzedaży "Selgros" w Warszawie (1998 – 2000). W latach 1995-1996 pracował w Wielkopolskim Banku Kredytowym S.A. Poznań – Centrala Departament Finansowy, a w okresie 1993-1994 był członkiem zarządu w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym "Sponsor" w Poznaniu.

Jak informowała redakcji Retailnet.pl 2 lutego 2012 roku na stanowisko prezesa zarządu Bomi SA. został powołany Witold Jesionowski, który zastąpił  Marka Romanowskiego.

Przypomnijmy, na koniec 2011 roku stan środków finansowych Grupy Kapitałowej Bomi wynosił 9,8 mln zł. Na finansowanie nakładów inwestycyjnych w 2011 roku spółki z Grupy wykorzystywały środki pieniężne własne oraz pochodzące z kredytów oraz leasingu. W celu zabezpieczenia bieżącej płynności finansowej Grupa Kapitałowa korzystała także z kredytów obrotowych i kredytów w rachunku bieżącym. Plany inwestycyjne na 2012 rok i kolejne lata zakładają realizację zamierzonych celów programu sanacyjnego dotyczącego nierentownych sklepów, wśród których najważniejszy to wyjście z nierentownych lokalizacji oraz rozwój sieci sprzedaży poprzez ekspansję sieci franczyzowych.