Salon iSpot powstał w Starym Browarze

Zarząd spółki Komputronik SA poinformował o zakończenia postępowania upadłościowego prowadzonego z wniosku Wielkosława Staniszewskiego w celu likwidacji majątku Komputronik SA i podaje jednocześnie, że wierzyciel został zobowiązany do złożenia oświadczenia, w którymw ,a przyznać. iz wniosek złozył w złej wierze.

Postanowieniem z dnia 21 grudnia 2011 roku. sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości wniesiony przez Wielkosława Staniszewskiego, uznając jednocześnie, że złożenie wniosku nastąpiło w złej wierze. Złożone przez niego zażalenie od tego postanowienia zostało rozpoznane przez sąd w dniu 29 marca 2012 roku. Postanowienie o oddaleniu wniosku o upadłość jest prawomocne i korzystne dla Komputronik SA. Przesądza równoczesnie o bezpodstawności złożonego wniosku.

Sąd podzielił argumentację pełnomocnika Komputronik SA, że dokumenty przedstawione przez wnioskodawcę, wobec ich kwestionowania przez dłużnika, budzą tak daleko idące wątpliwości co do zasadności i wysokości przysługujących mu wierzytelności, wobec Komputronik SA (aczkolwiek nie było to przedmiotem badania sądu, ale okazało się na tyle wiarygodne wobec podnoszonych zarzutów), że nie mogą stanowić podstawy do ogłoszenia upadłości.

Sąd zajął również stanowisko co do motywów działania wierzyciela oceniając, że wniosek został zgłoszony w złej wierze, gdyż w chwili jego wnoszenia wiedział, że wierzytelności – będące podstawą wniosku – są sporne.

Ocena wyrażona przez sąd jest zbieżna ze stanowiskiem prezentowanym dotychczas przez Komputronik SA (potwierdza jego prawidłowość) w zakresie nieistnienia wierzytelności przysługujących wierzycielowi w związku ze sporem z Clean & Carbon SA, co stanowi przedmiot innych postępowań sądowych, w których Komputronik SA spodziewa się korzystnych dla siebie rozstrzygnięć.

Komputronik SA od 15 lat jest dystrybutorem sprzętu komputerowego, oprogramowania, akcesoriów elektronicznych, a także od niedawna produktów AGD i RTV. W tym czasie spółka stworzyła sieć sprzedaży złożoną z około 250 salonów własnych i franszyzowych, zrealizowała blisko dwa miliony zamówień w internetowym sklepie Komputronik.pl i przeprowadziła udany debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.