Wizualizacja pasażu sieci Czerwona Torebka

Zarząd  inwestycyjno-deweloperskiej spółki Rank Progress, w związku ze zwołanym na 7 maja 2012 roku walnym zgromadzeniem akcjonariuszy spółki, zaproponował, by na wypłatę dywidendy za rok 2011 przeznaczyć ponad 50 mln zł.  Składał by się na nią zysk netto wypracowany w 2011 roku, w wysokości prawie 46 mln zł oraz zyski wypracowane w latach poprzednich przelane na kapitał zapasowy, w kwocie ponad 4 mln zł.

Zgodnie z wnioskiem zarządu  na jedną akcję spółki przypadałaby dywidenda w wysokości  1,35 zł.

Rank Progress SA to firma inwestycyjno-deweloperska z siedzibą w Legnicy, działająca na polskim rynku nieruchomości od 1997 r. Spółka specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji projektów obejmujących pozyskiwanie atrakcyjnie zlokalizowanych gruntów, a następnie w ich zabudowie obiektami handlowymi z przeznaczeniem na wynajem lub sprzedaż. Rank Progress tworzy grupę kapitałową obejmującą spółki celowe, poprzez które realizowane są poszczególne projekty. Istotnym atutem Grupy Rank Progress jest bank ziemi, w którego skład wchodzą atrakcyjnie zlokalizowane grunty w całej Polsce.

Do głównych inwestycji realizowanych przez Grupę Rank Progress należą wielkopowierzchniowe centra handlowo-usługowe, parki handlowe oraz galerie handlowe ulokowane w średniej wielkości miastach. Po ukończeniu obiekty te są odsprzedawane lub oddawane w najem.
W latach 2001 – 2011 Rank Progress oddał do użytku 23 wielkopowierzchniowe centra handlowe, o łącznej powierzchni ok. 286 tys. mkw., oraz 6 własnych galerii handlowych, o łącznej powierzchni 136 tys. mkw.: w Jeleniej Górze, Kaliszu i Legnicy, oraz sprzedanych już obiektów w Kłodzku, Zamościu i Zgorzelcu. W latach 2007 – 2011 deweloper zrealizował 13 krótkoterminowych projektów o łącznej powierzchni 366 tys. mkw.