Planowany rozój sieci Abra

Według danych firmy Cushman & Wakefield w pierwszym kwartale 2012 r. łączna wartość transakcji inwestycyjnych na rynkach nieruchomości Europy Środkowej (w Polsce, Czechach, Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech) wyniosła tylko 847 mln euro. To znacznie niżej niż wartość wolumenu z tego samego okresu 2011 roku (1,3 mld euro), ale więcej niż w pierwszym kwartale 2010 r. (465 mln euro). 

Charles Taylor, partner w firmie Cushman & Wakefield, powiedział, że dane za pierwszy kwartał mogą rozczarowywać. – Zważywszy na poziom aktywności deweloperskiej wolumen transakcji inwestycyjnych w Europie Środkowej powinien znacznie wzrosnąć w drugim kwartale. Pozyskiwanie finansowania jest nadal utrudnione, ale inwestorzy dysponujący kapitałem własnym lub dostępem do kredytów wykorzystują obecną sytuację i nabywają aktywa wysokiej jakości. Drugie półrocze przyniesie znaczny wzrost aktywności inwestycyjnej, zwłaszcza w Polsce i Czechach, dzięki większej podaży nowych produktów inwestycyjnych znajdujących się obecnie w przygotowaniu. 

Zważywszy na niewielki poziom aktywności inwestycyjnej w pierwszym kwartale wolumen inwestycji w 2012 r. może wynieść 4,75 mld euro, czyli mniej niż w ubiegłym roku, w którym zainwestowano 6,1 mld euro. Odzwierciedla to trudności oraz koszty związane z pozyskiwaniem finansowania, jak również ograniczenie podaży produktów inwestycyjnych na niektórych rynkach takich jak Węgry.

W pierwszym kwartale 2012 r. Polska nadal zajmowała dominującą pozycję w Europie Środkowej z wolumenem inwestycji na poziomie 728 mln euro, czyli nieznacznie wyższym niż w czwartym kwartale 2011 roku. Natomiast w Czechach oraz na Słowacji i Węgrzech odnotowano niewielki poziom aktywności inwestycyjnej. Wartość inwestycji w Rumunii wzrosła do 99 mln euro – najwyższego poziomu od pierwszego kwartału 2011 r. Jednak w tym okresie zawarto tylko 12 transakcji inwestycyjnych przy średniej kwartalnej w poprzednich 2 latach wynoszącej 28, co świadczy o niewielkiej aktywności inwestycyjnej w tym kraju. Nadal największym zainteresowaniem inwestorów cieszył się sektor handlowy, którego udział w łącznych obrotach wyniósł 47 proc.