Daniel Adamiuk, Country Manager Jula Poland sp. z o.o.

Zarząd spółki Redan SA poinformował, że w dniu 13 kwietnia 2012 roku do Sądu Rejonowego w Łodzi został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Postiro sp. z o.o. (spółki w 100 proc. zależnej od Redan SA). Postiro sp. z o.o. prowadzi na zasadach franczyzy sklep w Galerii Victoria w Wałbrzychu.

Spadek popytu spowodował, że Postiro sp. z o.o. poniosła stratę na sprzedaży za 2011 rok w wysokości ponad 216 tys. zł. Trend ten utrzymał się także w I kwartale 2012 roku. W związku z aktualną sytuacją zarząd Postiro sp. z o.o., w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji dla wierzycieli spółki, złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej.

W wyniku upadłości Postiro sp. z o.o., Grupa Redan wykaże łączenie saldo odpisów wynikających z tego tytułu (m.in. odpisy na udziały, należności, niezamortyzowane środki trwałe oraz straty z lat poprzednich) w wysokości około 132 tys. zł. Z drugiej strony zostaną ograniczone straty generowane dotychczas przez tą spółkę zależną, co pozytywnie wpłynie na poprawę wyników Grupy Redan w przyszłości.

Redan SA jest operatorem znanych detalicznych marek odzieżowych: Top Secret, Troll i Drywash oraz sieci sklepów Textilmarket. Spółka funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej, która zajmuje się projektowaniem, marketingiem oraz dystrybucją odzieży. Redan zleca swoją produkcję fabrykom w Polsce, Chinach, Indiach Turcji, Korei i Bangladeszu. W Polsce grupa kapitałowa zatrudnia ponad półtora tysiąca osób. Redan powstał w 1995 roku, a w 2003 roku akcje Spółki zostały dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Centrala Spółki znajduje się w Łodzi. Na dzień 31 grudnia 2011 r. sieć sprzedaży Grupy Redan, dla segmentu modowego i dyskontowego razem liczyła 463 sklepy.