Do Redan SA należy m.in. marka Top Secret

Sprzedaż Grupy Wojas wyniosła w 2011 roku ponad 145 mln zł, zysk operacyjny ponad 10 mln zł., a zysk netto ponad  4,6 mln zł. Jak podkreśla prezes spółki Wiesław Wojas: konsekwentnie budujemy silną pozycję w branży obuwniczej co przedkłada się na wzrost podstawowych wyników finansowych Grupy. – W 2011 roku kontynuowaliśmy politykę rozwoju detalicznej sieci sprzedaży otwierając aż 18 nowych salonów firmowych w tym 17 salonów własnych. Znacznym zmianom uległ asortyment produktowy oferowany klientom marki Wojas, zwiększono również nakłady na działania marketingowe i wspierajace sprzedaż co przełożyło się na wzrost zainteresowania marką na rynku polskim. Wzmocniliśmy także działania mające na celu lepsze zarządzanie logistyką, zapasem i produkcją obuwia oraz utrzymaniem kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu na zadawalającym poziomie. W listopadzie 2011 roku działalność rozpoczęła spółka zależna od Wojas S.A. – Wojas Marketing Sp. z o.o. której zadaniem jest zwiększenie rozpoznawalności marki Wojas zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym.

W 2012 r. planujemy otworzyć 7-10 salonów firmowych. Kontynuowana będzie praca w zakresie
obniżania kosztów logistyki, zarządzania zapasem i produkcji obuwia oraz zwiększenia sprzedaży
eksportowej. Działania te powinny przyczynić się do dalszej poprawy skonsolidowanych wyników. W
zakresie planu inwestycyjnego planuje się wydatki inwestycyjne na poziomie 3,5 mln zł. Celem
finansowym na 2012 r. jest wzrost przychodów ze sprzedaży, poprawa podstawowej marży brutto,
rentowności EBIT i EBITDA oraz kluczowych wskaźników struktury bilansu.