Wizualizacja Galerii Katowickiej

Zarząd Redan SA poinformował, że szacunkowa wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, zrealizowanych przez Grupę Redan w marcu 2012 r., wyniosła 33,9 mln zł i była o 27 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku. Natomiast szacunkowa marża handlowa przekroczyła 48 proc. i była zbliżona do marży zrealizowanej w marcu 2011.

W ujęciu narastającym, w pierwszym kwartale 2012 r., sprzedaż Grupy Redan wyniosła 86,7 mln zł i była o 13 proc. wyższa z analogicznym okresem roku 2011., marża w tym okresie przekroczyła 45 proc i była o 1 punkt proc. wyższa niż rok wcześniej.

W sieci dyskontowej Textilmarket poziom sprzedaży w marcu wyniósł 17,6 mln zł, co oznacza wzrost o 22 proc. rok do roku. Natomiast w całym pierwszym kwartale osiągnął wartość 43,5 mln zł – wzrost o 18 proc. w porównaniu do roku 2011. Szacunkowa wartość marży handlowej w pierwszym kwartale 2012 roku wyniosła 39 proc i była analogiczna jak w roku 2011. Sieć Textilmarket na koniec pierwszego kwartału składała się z 258 sklepów własnych o łącznej powierzchni 57,1 tys. mkw, co oznacza 26 proc. przyrost powierzchni handlowej rok do roku.

Wartość sprzedaży sieci modowej (marki marek Top Secret, Troll i Drywash) w marcu 2012 roku wyniosła 16,3 mln zł – wzrost o 34 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku, a w całym pierwszym kwartale 43,2 mln zł, co oznacza wzrost o 9 proc. Szacunkowa wartość marży handlowej w marcu 2012 roku wyniosła 60 proc., natomiast w całym pierwszym kwartale 52 proc, co oznacza wzrost o 2 pp. w stosunku do roku poprzedniego. W sieci tradycyjnej marek Top Secret, Troll i Drywash na koniec marca funkcjonowało 218 sklepów własnych i franczyzowych o łącznej powierzchni 34,7 tys. mkw., co oznacza wzrost o 24 proc. w porównaniu do roku ubiegłego.

Redan SA jest operatorem znanych detalicznych marek odzieżowych: Top Secret, Troll i Drywash oraz sieci sklepów Textilmarket. Spółka funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej, która zajmuje się projektowaniem, marketingiem oraz dystrybucją odzieży. Redan zleca swoją produkcję fabrykom w Polsce, Chinach, Indiach Turcji, Korei i Bangladeszu. W Polsce grupa kapitałowa zatrudnia ponad półtora tysiąca osób. Sprzedaż jest prowadzona w 4 sieciach detalicznych: Top Secret, Top Secret&Friends, Troll oraz Textilmarket liczących ponad 470 sklepów. Redan powstał w 1995 roku, a w 2003 roku akcje Spółki zostały dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.