Robert Szczepanek, Causa Finita

W najbliższych dniach odbędzie się spotkanie założycielskie Unii Deweloperów Nieruchomości Komercyjnych. O nowym stowarzyszeniu deweloperów portal retailnet.pl rozmawia z inicjatorem jego powołania  mec. Robertem Szczepankiem  z kancelarii Prawnej Causa Finita Commercial Real Estate Law Firm

Jakie są powody powołania stowarzyszenia skupiającego deweloperów powierzchni handlowych?

Na rynku nieruchomości komercyjnych brak jest podmiotu reprezentującego interesy deweloperów nieruchomości komercyjnych.
Jest to szczególnie widoczne na płaszczyźnie publiczno-prawnej, gdzie deweloperzy w praktyce nie istnieją jak podmiot opiniujący zmiany legislacyjne czy też komentujący działania organów władzy publicznej w sprawach istotnych z punktu widzenia ich działalności.
Nadto z naszych obserwacji wynika, że deweloperzy nieruchomości komercyjnych nie są w wystarczającym stopniu zainteresowani integracją interesów branży, postrzegając się bardziej jako
konkurenci niż partnerzy.
Stąd w zamiarze naszego Stowarzyszenia jest pokazywanie korzyści wynikających z istnienia płaszczyzny wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów osobistych i biznesowych, tworzenia klimatu wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, szkoleń z zakresu rozwoju rynku deweloperskiego w Polsce i na świecie, etc.

Z czyjej inicjatywy powstaje stowarzyszenie?

Stowarzyszenie powstaje z inicjatywy Kancelarii Causa Finita Commercial Real Estate Law Firm.
Jako doradca prawny działający od 6 lat praktycznie wyłącznie na rynku nieruchomości komercyjnych, na co dzień stykamy się z problemami tej branży.
Stowarzyszenie jest odpowiedzią na potrzebę zmiany otoczenia biznesowego i prawnego, w jakim funkcjonują deweloperzy.

Kto może do niego należeć? Jakie należy spełnić warunki, by być członkiem stowarzyszenia?

Nie ma specjalnych wymogów ograniczających dostęp do Stowarzyszenia.
Jego członkami mogą zostać osoby fizyczne zaangażowane w projekty nieruchomości komercyjnych po stronie deweloperów jak i – na zasadzie członków wspierających – spółki prawa handlowego z branży deweloperskiej.

Kto weźmie udział w spotkaniu założycielskim?

Swój udział w spotkaniu założycielskim potwierdzili przedstawiciele większości największych deweloperów w Polsce.