Korona Kielce

Zarząd spółki NG2 SA poinformował, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży za marzec 2012  wyniosły 129,4 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2011 roku o 29,1 proc. Przychody za okres styczeń – marzec wyniosły 256,2 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2011 o 38,6 proc.

Przychody ze sprzedaży detalicznej za marzec wyniosły 117 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 41,6 proc., narastająco za okres styczeń – marzec wyniosły 223,6 mln zł i były wyższe o 46,1 proc. stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.

Początki działalności obecnej Grupy NG2 sięgają pierwszej połowy lat 90-tych, kiedy to powstała Firma Handlowa „Miłek”, zajmująca się detalicznym i hurtowym handlem obuwiem. Od roku 1996 firma ta rozwijała pierwsze sklepy franczyzowe działające pod nazwą handlową „Żółta Stopa”, a jednocześnie tworzył się zespół stanowiący obecne kierownictwo Grupy NG2.

Spółka zajmuje się dystrybucją i produkcją obuwia. Na koniec 2011 roku Grupa NG2 dysponowała siecią 714 placówek. Wśrod nich są m.in. 293 polskie salony CCC i 52 salony CCC w Republice Czeskiej, 37 butików Quazi i 216 sklepów Boti.  Ze spółka współpracują też 54 franczyzowe salony CCC (w tym 5  w Rosji) oraz 62 sklepy franczyzowe Boti. Łącznie do spółki należy  67 zarejestrowanych marek towarowych.  Wsród nich najbardziej popularną jest marka Lasocki.