Centrum Handlowe Galaxy

51 proc. pracodawców z branży handel detaliczny w Polsce zadeklarowało zatrudnienie specjalistów i menedżerów w I kwartale 2012 roku, a 44 proc. ma takie plany na II kwartał. Badanie Antal Global Snapshot wskazuje, że pomimo spadku dynamiki zatrudnienia zapotrzebowanie firm na kompetencje okazało się większe niż prognozowano pod koniec 2011 roku.

Antal International opublikował właśnie wyniki 11 edycji cyklicznego badania dynamiki zatrudnienia specjalistów i menedżerów Antal Global Snapshot. Raport prezentuje tendencje i prognozy zatrudnienia i zwalniania kadry średniego i wyższego szczebla w I i II kwartale 2012 roku.

Pod koniec 2011 roku 61 proc.  pracodawców z branży Handel Detaliczny zatrudniało specjalistów i menedżerów, a plany zatrudnienia specjalistów i menedżerów w I kwartale bieżącego roku deklarowało 44 proc. przesiębiorców. W rzeczywistości rekrutacje przeprowadziło o 6 proc. więcej – 51 proc. pracodawców.

-Zatrudnienia specjalistów i menedżerów w branży handel detaliczny związane są przede wszystkim z rozbudową sieci. W tym roku wiele firm planuje otwarcie klikunastu nowych sklepów. Nadal też powstają nowe galerie handlowe, a sieci spożywcze budują kolejne markety wchodząc do coraz mniejszych ośrodków. Dodatkowo na polskim rynku pojawiają się też nowe sieci, które prowadzą rekrutacje na stanowiska kierowników sklepów, specjalistów ds. rozwoju sieci, ale również dyrektorów zarządzających. – komentuje Sebastian Stelmaszewski, konsultant Antal International specjalizujący się w rekrutacji specjalistów i menedżerów do branży Handel Detaliczny.

Mimo rozbudowy sieci handlowych niekorzystnie wzrósł odsetek pracodawców zwalniających kadrę średniego i wyższego szczebla – z 14 proc. do 17 proc.

-Zauważamy centralizację zarządzania w sieciach handlowych – kluczowe stanowiska zaczynają skupiać w sobie dotychczas osobne specjalizacje – np. sprzedaż, marketing oraz logistykę. Takie reorganizacje działów wpływają na redukcję zatrudnienia w organizacji. Niezmiennie jednak wysoko wykwalifikowani, wielozadaniowi specjaliści i menedżerowie są poszukiwani na rynku pracy – wyjaśnia Agata Olkowska, konsultantka Antal International specjalizująca się w rekrutacji specjalistów i menedżerów do branży Handel Detaliczny.

Sytuacja w branży Handel Detaliczny niekorzystnie odbiega od bardzo pozytywnych tendencji ogólnopolskich. W całym kraju 58 proc. pracodawców zadeklarowało, że rekrutowali specjalistów i menedżerów w I kwartale 2012 roku. W stosunku do ubiegłej edycji badania wskaźnik ten wzrósł o jeden procent. Natomiast w ciągu najbliższych 3 miesięcy plany zatrudnienia pracowników średniego i wyższego szczebla deklaruje 52 proc. pracodawców w Polsce.

-Wyniki 11. edycji badania Antal Global Snapshot jasno pokazują, że przewidywania dotyczące spowolnienia gospodarczego okazały się przesadzone. Wpłynęły one na ostrożniejsze prognozy – trzy miesiące wcześniej 49 proc. pracodawców deklarowało plany zatrudnienia w I kwartale – okazało się, że w rzeczywistości aż 58 proc. przedsiębiorców podjęło procesy rekrutacyjne na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie – komentuje Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Odsetek pracodawców zwalniających specjalistów i menedżerów utrzymuje się cały czas na niskim i stabilnym poziomie. Zwolnienia w I kwartale 2012 roku zadeklarowało 16 proc. przedsiębiorców wobec 15 proc.  pod koniec 2011 roku. W najbliższych miesiącach zwolnienia przewiduje 15 proc. pracodawców.

Antal International jest międzynarodową firmą executive recruitment posiadającą 107 oddziałów w 33 państwach w Europie, Azji, Afryce i obu Amerykach. Firma powstała w 1993 roku, a obecnie zatrudnia ponad 550 konsultantów.