Wizualizacja Focus Mall w Piotrkowie Trybunalskim

Zarząd Grupy Bomi, poinformował, że zamierza wprowadzić istotne zmiany zmierzające do oddłużenia spółki. Przeprowadzone działania mają pozwolić na osiągnięcie rentowności operacyjnej i lepszy przepływ gotówki w przyszłym roku.

Przedstawiciele spółki są na etapie prowadzenia negocjacji z bankami dotyczącymi restrukturyzacji zadłużenia. – Zadłużenie odsetkowe na koniec ubiegłego roku wynosiło 264 mln zł, w tym 201 mln zł stanowiło zadłużenie krótkoterminowe. W tym roku musimy spłacić bankom około 50 mln zł. Negocjujemy, by przesunąć spłatę – powiedział Witold Jesionowski, prezes Bomi.

W ramach nowej strategii spółka zamierza m.in. zweryfikować koszty związane z obsługą struktury organizacyjnej centrali, a także przekazać sklepy pod zarządzanie ajentów, co pozwoli na zmniejszenie zatrudnienia.

Z raportu finansowego spółki wynika, że firma odnotowała za 2011 rok stratę netto na poziomie 85,7 mln zł. W związku z takim wynikiem finansowym zarząd spółki podjął decyzję o kontynuowaniu działań sanacyjnych. Wśród nich jest m.in. wyjście z nierentownych lokalizacji.

Bomi SA posiada obecnie około 50 sklepów spożywczych na terenie całego kraju, zlokalizowanych zarówno w centrach i galeriach handlowych jak i funkcjonujących samodzielnie.