Wizualizacja centrum Hevelius

Przychody ze sprzedaży wypracowane przez spółkę Prima Moda SA w 2011 roku wyniosły 57,2 mln zl i były wyższe od przychodów osiągniętych w roku 2010 o 8,4 proc. EBIT wyniósł 2,1 mln zł (+150 proc. r/r), a EBITDA ponad 4 mln zł (+62 proc. r/r). Marża brutto na sprzedaży wyniosła 54,15 proc. i była wyższa o 2,26 proc. r/r. Wynik netto wyniósł 551 tys. zł (wobec 943 tys. osiągniętych w 2010 roku).

– Strategia spółki na rok 2011 zakłada kontynuację wzrostu rentowności całego biznesu oraz rozwój sieci detalicznej sklepów, co zostało z sukcesem zrealizowane. Prima Moda zamyka rok z zyskiem netto na poziomie 535 tys zł. Istotny, negatywny wpływ na jego końcowy kształt miały różnice kursowe w wysokości 1,3 mln zł. Drugim ważnym aspektem działań w 2011 był rozwój sieci sprzedaży, co również udało się zrealizować z sukcesem – podsumował Dariusz Plesiak, prezes zarządu Prima Moda SA.

W 2011 roku otwarto siedem salonów prima Moda, w atrakcyjnych handlowo miastach Polski, takich jak Warszawa, Szczecin, Katowice, Rzeszów, Toruń.

W planach spółki na rok 2012 i kolejne lata  jest dalszy rozwój, polegający na rozbudowie sieci sprzedaży o kolejne salony firmowe oraz inwestycje związane z modernizacjami istniejących już sklepów. Rebranding ma przebiegać zgodne z nowym leyoutem i zmienionym logo. W ocenie zarządu nie istnieją obecnie przeszkody, które uniemożliwiłyby lub znacznie utrudniłyby realizację tych inwestycji. – W roku 2012 będą kontynuowane działania rozpoczęte w 2010 i 2011, ze zrównoważoną ekspansją sieci sprzedaży i działaniami prowadzącymi do poprawy wyników – podsumowuje Plesiak.
Rok 2011 Prima Moda SA zakończyła liczbą 44 salony własne. Produkty Prima Moda znajdują się w segmencie obuwia średnim i wyższym. Towary sprzedawane są poprzez sieć salonów firmowych.
Spółka Prima Moda SA. jest podmiotem samodzielnym i nie posiada spółek zależnych ani nie występuje jako podmiot zależny.