Gemini Park Bielsko Biała zarządzany jest przez BOIG

P.A.Nova SA poinformała o podpisaniu umowy z Tesco Polska sp. z o.o. na mocy której przebuduje obiekt handlowo- usługowy należący do tej sieci hipermarketów spożywczych. Za wykonanie zlecenia, P.A. Nova otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe netto w wysokości prawie 8,2 mln. zł.

Wartość umów zawartych przez P.A. Nova i Tesco w ciągu ostatnich 12 miesięcy – poza umowami opisanymi już w raportach bieżących – przekracza 10 proc. kapitałów własnych spółki P.A. Nova i wynosi ponad 28,5 mln. zł netto.

W Polsce działa ponad 400 sklepów sieci Tesco.  Tylko w 2011 roku spółka  uruchomiła 51 nowych placówek. Do Tesco należą obiekty w różnych formatach: hipermarkety o powierzchnia co najmniej 3 tys. mkw., hipermarkety kompaktowe o powierzchni przekraczającej 2 tys. mkw. oraz  supermarkety o powierzchni 600 – 800 mkw.

Grupa Kapitałowa P.A. Nova zajmuje się  kompleksową  realizacją inwestycji budowlanych. W strukturach spółki wydzielone są działy: deweloperski, budowlano-wykonawczy, projektowo- architektoniczno- urbanistyczny , a także dział systemów informatycznych. Dzięki temu spółka może realizować i obsługiwać całość procesu budowlanego, począwszy od nabycia nieruchomości gruntowych, poprzez wykonanie projektu, uzyskanie pozwolenia na budowę, a kończąc na realizacji obiektu budowlanego. Grupa rozwija działalność polegającą na wynajmie powierzchni komercyjnych we własnych obiektach deweloperskich. P.A. Nova buduje głównie obiekty handlowe.