Dekada Kraków

Zarząd Gino Rossi SA poinformował w komunikacie, że po przeanalizowaniu wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał oraz zweryfikowaniu dotychczasowych prognoz planuje w 2012 roku wypracować 4,8 mln zł zysku netto. Nowa prognoza zapowiada też osiągnięcie 10,3 mln zł zysku operacyjnego EBIT, a także 207 mln zł przychodów ze sprzedaży.

W poprzedniej wersji spółka prognozowała w 2012 roku osiągnąć 3 mln zł zysku netto, 9,3 mln zł zysku operacyjnego oraz 214 mln zł przychodów ze sprzedaży.

Korekta  prognozy – podkreśla spółka w komunikacie – wynika z przyspieszenia realizacji niektórych punktów strategii przyjętej przez zarząd w 2011 roku. Spółka zwiększyła marżę brutto na sprzedaży obuwia, zmniejszyła koszty sprzedaży i koszty ogólne zarządu. Z drugiej strony – jak wynika z komunikatu – lepiej dostosowano asortyment do potrzeb klientów, zwiększono udział kolekcji produkowanych w Polsce oraz poprawiono łańcuch dostaw gotowych produktów.

Spółka Gino Rossi powstała w 1992 roku jako przedsięwzięcie udziałowców z Polski i Włoch. Jednym spośród sześciu założycieli był pochodzący z Włoch fabrykant Gino Rossi. Od 2006 Gino Rossi SA notowana jest na GPW. Firma posiada własny zakład produkcyjny w Słupsku, gdzie znajduje się główna siedziba spółki. Należy też do niej  zakład produkujący galanterię skórzaną w Elblągu.