Reserved oferuje kolekcje odzieży dla kobiet, mężczyzn oraz dzieci

Penta Investments Limited i Estbridge podwyższyły cenę w wezwaniu na NFI Empik Media & Fashion z 9,85 do 10,35 zł za akcje – podał UniCredit CAIB Poland SA pośredniczący w wezwaniu. Jak poinformowano w komunikacie:  wyższa cena zostanie zapłacona za wszystkie akcje spółki objęte zapisami w odpowiedzi na wezwanie, w tym za akcje objęte zapisami złożonymi przed dniem zmiany ceny.

– Mieliśmy nadzieję, że to nastąpi. Pierwotna cena była zbyt niska. To jest krok w dobrą stronę i rozważymy sprzedaż – powiedział Marcin Żółtek, dyrektor biura inwestycji Aviva OFE BZ WBK.

Zgodnie z raportem za 2011 r., Aviva OFE BZ WBK posiada 5,27 proc. w NFI EMF, Pioneer Pekao Investment Management – 6,35 proc., a INF Otwarty Fndusz Emerytalny – 8,62 proc.

Penta Investments i Eastbridge wezwały do sprzedaży akcji NFI EMF 13 marca 2012 r. Zapisy są przyjmowane od 2 kwietnia do 8 maja. W wyniku wezwania wzywający zamierza nabyć ponad 41 mln. akcji NFI EMF, co stanowi 39,58 proc. kapitału spółki.

W wezwaniu informowano, że w okresie trwania wezwania liczba akcji może ulec zwiększeniu o nie
więcej niż 1,5 mln akcji nowej emisji, co będzie stanowiło nie więcej niż 1,42 proc. ogólnej liczby
akcji. Celem wzywających jest uzyskanie 100 proc. akcji NFI EMF. Po przeprowadzeniu wezwania
wzywający planują wycofać spółkę z giełdy.

Warunkiem powodzenia wezwania jest nabycie co najmniej 20.441.120 akcji, co oznaczać będzie,
że wzywający będą posiadać co najmniej 80 proc. udziałów w spółce.  Warunkiem jest także otrzymanie odpowiednich zgód z urzędów ochrony konkurencji i podjęcie przez
walne zgromadzenie EM&F uchwały o powołaniu do rady nadzorczej osoby wskazanej przez Penta.
W zależności od liczby akcji nabytych w wezwaniu, Penta może nabyć od Eastbridge dodatkowe
akcje EM&F (nie więcej niz  około 13 proc. wszystkich akcji) po cenie z wezwania.

Eastbridge, prywatny fundusz inwestycyjny, posiada obecnie 60,42 proc. akcji spółki NFI EMF.

Grupa Empik Media & Fashion (Grupa EM&F), spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jest dystrybutorem produktów z kategorii: media i rozrywka, odzież, obuwie, zabawki i akcesoria dla dzieci oraz kursy językowe i kosmetyki. Grupę tworzą spółki o profilu operacyjno-handlowym oraz NFI Empik Media & Fashion S.A. jako spółka holdingowa. Model biznesowy Grupy EM&F opiera się na działalności czterech segmentów: Grupa Empik (m.in. książki, prasa, multimedia, artykuły art & pap oraz bilety na imprezy kulturalne), Grupa Smyk (zabawki i artykuły dziecięce), Szkoły Językowe oraz segment Moda i Uroda (marki modowe i kosmetyczne). Grupa rozwija model biznesowy w oparciu o własne marki i koncepty handlowe oraz o marki franczyzowe i licencjonowane. EM&F działa na rynku polskim, rosyjskim, ukraińskim, czeskim, słowackim, niemieckim, rumuńskim i tureckim.