Salon Empik

Zarząd Redan SA poinformował, że w dniu 27 kwietnia 2012 roku w łódzkim Sądzie Rejonowego złożony został  wniosek o ogłoszenie upadłości Baleno sp. z o.o. (spółki należącej do Redan SA). Wnioskodawcą jest Baleno, która prowadzi na zasadach franczyzy dwa sklepy: w Centrum Handlowym Agora w Bytomiu i Focus Mall w Piotrkowie Trybunalskim.

Spadek popytu spowodował, że spółka Baleno poniosła w 2011 roku stratę w wysokości ponad 430 tys. zł. Podobnie było w I kwartale 2012 roku. W tej sytuacji  zarząd spółki, – jak podkreślono w komunikacie- w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji dla wierzycieli spółki, złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej.

W wyniku upadłości Baleno sp. z o.o., Grupa Redan wykaże łączne saldo odpisów wynikających z tego tytułu (m.in. odpisy na udziały, należności, niezamortyzowane środki trwałe oraz straty z lat poprzednich) w wysokości około – 536 tys. zł. Z drugiej strony zostaną ograniczone straty generowane dotychczas przez tą spółkę zależną, co pozytywnie wpłynie na poprawę wyników Grupy Redan w przyszłości.

Redan SA posiada sieci salonów marek Top Secret, Troll i Drywash oraz sklepów Textilmarket.  Redan powstał w 1995 roku, a w 2003 roku akcje spółki sa notowane  na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pod koniec 2011 roku sieć sprzedaży Grupy Redan, liczyła 463 sklepy, a łączna powierzchnia wszystkich sklepów przekraczała 88 tys. mkw. powierzchni.