Galeria Sfera w Bielsku-Białej

– Pozytywnie oceniamy proponowaną, podwyższoną cenę w wezwaniu na akcje NFI EMF. Widzimy większe ryzyko dla spółki w przypadku niedojścia do skutku przejęcia, dlatego zamierzamy sprzedać nasze udziały – powiedział redakcji Retailnet.pl Peter Bodis, Chief Investment Officer Pioneer Pekao Investment Management SA.

– NFI Empik wciąż stanowi wyraźną część naszych portfeli i biorąc pod uwagę ograniczoną płynność spółki, niską jakość zarządzania i ryzyko nadzoru właścicielskiego (corporate governance), będziemy chcieli skorzystać z nadarzającej się okazji. Widzimy wiele okazji inwestycyjnych na rynku, które mogą dać satysfakcjonujące stopy zwrotu, jak NFI Empik, ale z niższym ryzykiem płynności i ryzykiem nadzoru właścicielskiego. Cały czas restrukturyzujemy nasze portfele, dlatego środki pozyskane z NFI Empik będziemy kierować ku takim właśnie inwestycjom – dodał  Peter Bodis.

W piątek 27 kwietnia 2012 roku Penta Investments Limited i Estbridge podwyższyły cenę w wezwaniu na NFI Empik Media & Fashion z 9,85 do 10,35 zł za akcje – podał UniCredit CAIB Poland SA pośredniczący w wezwaniu. Jak poinformowano w komunikacie: wyższa cena zostanie zapłacona za wszystkie akcje spółki objęte zapisami w odpowiedzi na wezwanie, w tym za akcje objęte zapisami złożonymi przed dniem zmiany ceny.

Penta Investments i Eastbridge zamierza nabyć ponad 41 mln. akcji NFI EMF, co stanowi 39,58 proc. kapitału spółki.

Zgodnie z raportem za 2011 r., Aviva OFE BZ WBK posiada 5,27 proc. w NFI EMF, Pioneer Pekao Investment Management – 6,35 proc., a INF Otwarty Fndusz Emerytalny – 8,62 proc.
Eastbridge, prywatny fundusz inwestycyjny, posiada obecnie 60,42 proc. akcji spółki NFI EMF.