Spółka inwestycyjno-deweloperska Echo Investment SA planuje rozwój działalności na rynkach zagranicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie przygotowywana jest realizacja wielofunkcyjnego centrum handlowo-usługowo-biurowego Mundo w Budapeszcie oraz handlowo-rozrywkowego Korona w rumuńskim Braszowie.

Centrum handlowe Mundo powstanie na nieruchomości znajdującej się w XIV Dzielnicy Budapesztu – Zuglo (powierzchnia ok. 6,84 ha). Obecnie trwa proces pozyskiwania pozwoleń administracyjnych, rozpoczął teżkomercjalizacji projektu. W związku z wprowadzonym na Węgrzech ustawodawstwem ograniczającym możliwości budowy centrów handlowych oraz sytuacją gospodarczą w kraju rozpoczęcie projektu jest niepewne w okresie najbliższych trzech lat.

Natomiast w Rumunii Grupa Echo Investment na posiadanym gruncie w mieście Braszow przy ul. Stadionului planuje realizację galerii handlowej o powierzchni najmu 30 tys. mkw. Uzyskano już pozwolenie na budowę i trwa proces komercjalizacji projektu. Rozpoczęcie prac nastąpi po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wynajmu i finansowania zewnętrznego.

Echo Investment SA  realizuje inwestycje w czterech głównych sektorach rynku nieruchomości: budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych i handlowo-rozrywkowych, budownictwie biurowym oraz hotelowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zrealizowała dotad w Polsce ponad 90 projektów, których łączna  powierzchnia przekracza 800 tys. mkw.