Wizualizacja wnętrza Ptak Outlet

24 kwietnia 2012 roku odbyło się spotkanie założycielskie stowarzyszenia pod nazwą Unia Deweloperów Nieruchomości Komercyjnych. Inicjatorem powstania stowarzyszenia jest rzeszowska kancelaria prawnicza Causa Finita, która specjalizuje się  w prawie nieruchomości oraz obsłudze procesów inwestycyjnych  obejmujących przede wszystkim nieruchomości komercyjne takie jak centra handlowe oraz hotele.

Nowopowstałe  stowarzyszenie za  podstawowy cel postawiło sobie stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów osobistych i biznesowych, tworzenia klimatu wspólnych przedsięwzięć gospodarczych wśród deweloperów. Planowane są także liczne szkolenia z zakresu istotnych zagadnień rynku  przy współpracy z International Council of Shoping Centres (ICSC),  opiniowanie zmian legislacyjnych oraz komentowanie  działań organów władzy publicznej w sprawach dotyczących nieruchomości komercyjnych.

Założyciele wskazali wiele istotnych z ich punktu widzenia spraw, którymi stowarzyszenie powinno się zajmować, m.in. podejmowaniem działań mających  na celu poprawienie wizerunku dewelopera w świadomości społecznej, pogłębianiem współpracy z władzami samorządowymi oraz stowarzyszeniami ochrony środowiska, a  także rozwiązywaniem takich praktycznych problemów jak rozliczanie opłat eksploatacyjnych.

W spotkaniu założycielskim wzięli udział reprezentanci kluczowych  firm deweloperskich w Polsce.  Przedstawicielem  stowarzyszenia wybrany został Pan Mariusz Półtorak z firmy Develop Investment.
W czerwcu tego roku stowarzyszenie planuje zorganizowanie merytorycznej konferencji na temat hoteli w centrach handlowych.

Portal www.retailnet.pl będzie na bieżąco informował o działaniach stowarzyszenia