Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie

Aktywność inwestycyjna na polskim rynku nieruchomości komercyjnych pozytywnie wyróżniała go na tle innych państw europejskich. W większości krajów Europy, po okresie ożywienia inwestycyjnego w roku 2011,  w I kwartale  2012 roku  nastał bowiem czas mniejszej aktywności. 

Według szacunków Jones Lang LaSalle,  całkowita wartość transakcji na europejskim rynku nieruchomości handlowych wyniosła w tym czasie około 3,8 mld euro. Oznacza to znaczny spadek w porównaniu z 9,9 mld euro, zarejestrowanymi w tym sektorze rynku w pierwszych miesiącach 2011 r. oraz 8,4 mld euro w 4 kwartale ubiegłego roku.

Powodem tak znaczących różnic jest brak dużych, spektakularnych transakcji porównywalnych do tych, które miały miejsce w roku 2011. W samym I kwartale  2011 roku odnotowano pięć transakcji, każda o wartości ponad 500 mln euro, w tym sprzedaż Trafford Centre o wartości około 1,8 mld euro, natomiast w 4 kwartale,  za około 824 mln euro sprzedano inwestycję Galleria w St. Petersburgu.

Mimo zarejestrowanego niższego wolumenu transakcji w nieruchomości handlowe w Europie, największą  aktywność odnotowano w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Nabycie przez Allianz pozostałych 45 proc. udziałów w centrum handlowym Europa Passage w Hamburgu od HSH Nordbank za około 200 mln euro było główną transakcją na rynku niemieckim. Największą transakcją handlową w Wielkiej Brytanii było nabycie centrum handlowego Ocean Terminal w Edynburgu przez Resolution od Forth Ports (reprezentowanego przez Jones Lang LaSalle) za 108 mln euro.

Shelley Matthews, Dyrektor Działu Inwestycji na Rynku Nieruchomości Handlowych w Europie podkreśla, ze jest wiele czynników wpływających na spadek aktywności inwestycyjnej.

-Utrzymująca się niepewność gospodarcza- mówi-  rzutuje na dostępność finansowania, w tym w szczególności nowych kredytów. To, w połączeniu z bardziej powściągliwym podejściem ze strony inwestorów, znajduje swoje odzwierciedlenie w mniejszej liczbie transakcji. Dodatkowo na niską wartość inwestycji w nieruchomości zarejestrowaną w I kwartale  2012 roku wpłynął fakt, iż w związku z narastającą niepewnością spowodowaną spadkiem koniunktury gospodarczej strefy euro, w wielu krajach Europy toczące się procesy inwestycyjne zostały spowolnione, a liczba nowych transakcji rozpoczętych w 2 połowie 2011 roku znacznie zmalała. Spodziewamy się jednak, iż  wartość transakcji inwestycyjnych zacznie wzrastać już od II kwartału 2012. Trend ten będzie się utrzymywać w kolejnych miesiącach, w tym w szczególności w Niemczech, Polsce oraz krajach skandynawskich z uwagi na silne podstawy gospodarcze i głębokość rynku inwestycyjnego w tych krajach.

Agnieszka Kołat, Dyrektor w Dziale Inwestycji na Rynku Nieruchomości Handlowych w Jones Lang LaSalle w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej dodała, że w I kwartale 2012 roku rynek inwestycyjny w Polsce odnotował bardzo wysokie obroty przekraczające 728 mln euro. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym (312 mln euro), był to poziom ponad dwa razy wyższy.

-Odnotowany rezultat- podkreśla Agnieszka Kołat- to w głównej mierze zasługa trzech dużych transakcji, w tym dwóch dotyczących nieruchomości handlowych. Transakcjami tymi były: zakup 77 proc. kompleksu Złote Tarasy przez partnerów AXA Real Estate i CBRE Property Fund Central Europe LP (PFCE), w którym Unibail – Rodamco jest partnerem, od ING Real Estate za raportowaną wartość 475 mln euro oraz Centrum Handlowego Alfa w Olsztynie przez spółkę Rockspring od funduszu Arka za około 84 mln euro. Na rynku handlowym miała miejsce jeszcze jedna transakcja – Blackstone zakupił od Rank Progress Galerię Tęcza w Kaliszu za około 37 mln euro. W pierwszym kwartale 2012 r. stopy kapitalizacji za najlepsze nieruchomości handlowe kształtowały się na poziomie 6 proc. i spadły do poziomu 5,75 proc. w II kwartale. Prognozujemy, iż w perspektywie krótkoterminowej pozostaną one stabilne- podsumowuje Agnieszka Kołat