Jones Lang LaSalle

Rada miasta Radomsko uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Reymonta i Kościuszki. Na terenie o powierzchni 11 ha, którego właścicielami są Metalurgia Nieruchomości sp. z o.o. wraz z wydzieloną z niej spółką Galeria Radomsko planowana jest budowa retail parku Radomsko.

– Uchwałę opublikowano 7 maja 2012,  co znaczy, że wchodzi w życie 7 czerwca tego roku – poinformował redakcję Retailnet.pl Stanisław Tarkowski, prezes zarządu, Metalurgia Nieruchomości sp. z o. o.

Jak informuje inwestor, do końca czerwca 2012 część terenu (około 5 ha), wraz z budynkami jest wykorzystywana do działalności przemysłowo produkcyjno składowej firmy Matalurgia SA. Pozostałą część terenu stanowią budynki biurowo-handlowe, parkingi oraz hale wydzierżawiane na rzecz podmiotów prowadzących działalność wytwórczą, usługową i handlową. 

Stworzona przez Pracownię Architektoniczną Archada kompleksowa koncepcja rewitalizacji terenów poprzemysłowych i przywrócenia im funkcji miejskich spotkała się aprobatą władz Radomska.  Plan przewiduje przywrócenie miastu zdegradowanych i niedostępnych terenów pofabrycznych, oraz możliwość zbudowania przez właścicieli i inwestorów centrum handlowego. Koncepcja została wpisana w uchwalone w 2010 roku studium uwarunkowań przestrzennych miasta.

Inwestor planuje budowę kompleksu handlowo-usługowo-rekreacyjnego o powierzchni około 20 tys. mkw.  Całość stanowić ma klika jednokondygnacyjnych obiektów z hipermarketem, obiektem sportowym i parkingami.