Tak będzie wyglądało Centrum Handlowo-Rozrywkowe ”Sukcesja”

P.A. Nova SA poinformowała, że przychody netto spółki w I kwartale 2012 roku przekroczyły 36 mln zł i były o ponad 1 mln zł wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2011 roku. Zysk netto grupy w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2012 przekroczył 5 mln zł i był wyższy niż rok wcześniej, kiedy wyniósł 4,3 mln zł.

Wiceprezes spółki Jarosław Broda poinformował, że wartość podpisanych przez P.A. Nova kontraktów na działalność budowlano-deweloperską na 2013 rok wynosi obecnie 112 mln zł, a przychody z najmu w 2013 roku powinny wynieść ok. 44 mln zł .

W 2012 roku wartość portfela kontraktów spółki ma przekroczyć  200 mln. zł, a przychody z najmu szacowane są na 26 mln zł.

W skład Grupy Kapitałowej P.A. Nova SA wchodzą między innymi:  San Development sp. z o.o., Park Handlowy Chorzów sp. z o.o. oraz Odrzańskie Ogrody sp. z o.o. Spółka ma także udziały w  GC.Nova sp. z o.o.

P.A. Nova specjalizuje sie w  kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych na terenie całego kraju. W skład spółki wchodzą takie działy jak: deweloperski  odpowiedzialny za ekspansję i inwestycje, budowlano-wykonawczy, projektowo- architektoniczno- urbanistyczny. Taka struktura pozwala na realizację i obsługę procesu budowlanego, począwszy od pozyskania nieruchomości gruntowych, poprzez wykonanie projektu, uzyskanie pozwolenia na budowę, a kończąc na oddaniu gotowego obiektu inwestorowi. P.A. Nova rozwija też działalność polegającą na wynajmie powierzchni komercyjnych we własnych centrach handlowych. Obecnie spółka buduje głównie tego typu obiekty.