Wizualizacja nowego obiektu w Sopocie

W styczniu 2012 roku prezydent sopotu Jacek Karnowski oraz prezes Bałtyckiej Grupy Inwestycyjnej SA. Marcin Kaniewski podpisali umowę dotyczącą realizacji projektu polegającego na rewitalizacji dworca PKP i jego okolic.

Ma tam powstać dwupoziomowy plac miejski połączony z ul. Monte Casino, podziemny parking na 250 samochodów, nowy hotel, dworzec, a także galeria handlowa. Na podstawie porozumienia przystąpiono do prac przygotowujących realizację projektu. Rozpoczęła się już faza projektowania, a inwestycja powinna zostać ukończona wiosną 2014 roku.

Projekt realizowany w oparciu o Ustawę o Partnerstwie Publiczno Prywatnym zakłada zaprojektowanie i wybudowanie na terenach przydworcowych w Sopocie kompleksu obiektów m.in. o funkcjach usługowych i  handlowych. Zmodernizowany zostanie układ komunikacyjny ulic Dworcowej i Podjazd łączących się z ul. Bohaterów Monte Cassino. Powstanie zagospodarowana promenada wyłączona z ruchu kołowego, która stanowić będzie centralną część kompleksu z elementami małej architektury, zielenią miejską, interaktywną fontanną oraz ogródkami kawiarni i restauracji. Pojawią się garaże podziemne oraz parking naziemny przy ul. Kolejowej. Ulica Nowa Dworcowa połączona zostanie z ulicami Kościuszki i Podjazd za pomocą dwóch rond, co spowoduje, że komunikacja będzie przebiegała płynnie i nie będzie uciążliwa dla pieszych.

Projekt skupia się na wyborze rozwiązań zapewniających spełnienie wymagań ochrony środowiska. W obiektach rozważane jest szerokie użycie baterii słonecznych oraz źródeł światła typu led. Standardem w rozwiązaniach wentylacyjnych będzie odzysk ciepła z powietrza wyrzucanego na zewnątrz budynków. Rozważane jest również zbieranie wody deszczowej i wykorzystywanie jej do celów gospodarczych, np. do podlewania zieleni.  W parkingu podziemnym mają powstać miejsca do ładowania samochodów elektrycznych oraz stojaki umożliwiające pozostawienie rowerów.

Bałtycka Grupa Inwestycyjna zobowiązała się do zaprojektowania, sfinansowania, budowy i pełnego wyposażenia zespołu budynków na terenie obecnego dworca PKP oraz terenów sąsiadujących. Obowiązkiem BGI będzie również utrzymanie i zarządzanie całym kompleksem.