Zarząd Echo Investment SA chce by zysk netto w wysokości ponad 16,5 mln zł wyłączyć z podziału wśród akcjonariuszy i przeznaczyć go w całości na zasilenie kapitału zapasowego spółki. Zostałby on tym samym przeznaczony na finansowania bieżącej działalności firmy.

Powyższa rekomendacja przedstawiona zostanie do rozstrzygnięcia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy spółki zwołanemu na czerwiec 2012.

Echo Investment SA realizuje inwestycje w czterech głównych sektorach rynku nieruchomości: budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych i handlowo-rozrywkowych, budownictwie biurowym oraz hotelowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zrealizowała dotąd w Polsce ponad 90 projektów, których łączna powierzchnia przekracza 800 tys. mkw.

Spółka Echo Investment SA planuje rozwój działalności na rynkach zagranicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie przygotowywana jest realizacja wielofunkcyjnego centrum handlowo-usługowo-biurowego Mundo w Budapeszcie oraz handlowo-rozrywkowego Korona w rumuńskim Braszowie.