Galeria Kazimierz należy do GTC

Spółka Globe Trade Centre SA (GTC) poinformowała, że w I kwartale 2012 roku zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej przekroczył 6 mln euro, wobec 10 mln euro zysku rok wcześniej. Natomiast zysk operacyjny grupy za I kwartał 2012 roku wyniósł ponad 18 mln euro i był mniejszy w porównaniu do roku 2011 kiedy wyniósł 29 mln euro.

Przychody grupy wyniosły przekraczały 36 mln euro i były wyższe w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku kiedy wyniosły 34 mln euro.

GTC powstała w 1994 roku w Warszawie. Obecnie aktywnie działa w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Słowacji, Bułgarii, Rosji i na Ukrainie. Grupa wybudowała nieruchomości o powierzchni 1 mln mkw. netto, a obecnie jest właścicielem zrealizowanych obiektów komercyjnych o łącznej powierzchni 580 tys mkw. netto. Spółka posiada również portfel nowych inwestycji na różnym etapie realizacji, który pozwoli na wybudowanie 1,7 mln mkw. powierzchni komercyjnej i mieszkaniowej.

Akcje GTC notowane są na GPW oraz w indeksie CECE na giełdzie w Wiedniu. Wśród udziałowców GTC znajdują się polscy i międzynarodowi inwestorzy instytucjonalni.