Galeria handlowa

Nowy produkt firmy Trend Control Systems pozwala monitorować poziom zużycia energii w budynkach. Znacząco zwiększa to oszczędności użytkowników systemów zarządzania energią (BEMS). Łatwość konfiguracji i użytkowania to kluczowe cechy opartego na stronach webowych pakietu do monitorowania i wyznaczania poziomu zużycia energii opracowanego przez firmę Trend Control Systems, przeznaczonego dla użytkowników instalacji zarządzania energią (BEMS: building energy management systems). Produkt oferowany pod nazwą Trend Energy Manager (TEM) jest narzędziem służącym do odnajdowania i badania źródeł marnotrawstwa energii we wszelkiego typu obiektach budowlanych.

TEM pozwala kadrze kierowniczej odpowiedzialnej za utrzymanie obiektów oraz gospodarowanie energią, śledzić ilość zużywanego gazu, ciepła, chłodu jak również energii elektrycznej zużywanej przez instalacje budynkowe oraz oceniać wpływ zużycia tej energii na emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Podstawowym źródłem danych są odczyty liczników i czujników środowiskowych automatycznie przesłane bezpośrednio przez BEMS. Pakiet TEM powstał w oparciu o pionierskie oprogramowanie iMAT. Zapewnia on szybkie i automatyczne powiadamianie o przypadkach nadużywania energii sugeruje również prawdopodobne przyczyny nadużyć.

Pakiet TEM codziennie tworzy profile zużycia energii, aby umożliwić porównanie zużycia rzeczywistego z oczekiwanym. W przypadku przekroczenia oczekiwanego poziomu zużycia automatycznie generowany i wysyłany jest raport w formie wiadomości e-mail pozwalający na szybkie diagnozowanie oraz korygowanie problemów, co tym samym znacząco ogranicza straty.

Oprogramowanie zawiera również narzędzie, które generuje wykresy wydajności energetycznej i sumy kumulowanej (CUSUM). Pokazują one oszczędności związane z modernizacją budynku lub jego instalacji HVAC. Ponadto, dostarczają  informacji potrzebnych do ustanowienia budżetu związanego z kosztami eksploatacyjnymi dla konkretnego budynku.