Jan Mroczka, prezes Rank Progress

Rank Progress zanotował w I kw. 2012 roku 25,2 mln zł straty netto wobec 34,6 mln zł zysku w tym samym okresie roku ubiegłego. Taki wynik jest efektem chwilowego umocnienia się złotego w I kw. 2012 roku oraz przesunięcie terminu sprzedaży Galerii Tęcza z grudnia 2011 na luty 2012- informuje spółka w komunikacie.

Zarząd spółki przekonuje , że już wkrótce  można spodziewać się znacznej poprawy rezultatów.
– Na wynik w I kwartale złożyło się kilka czynników. Przede wszystkim w tym czasie złoty o prawie 6 proc. umocnił się wobec euro, co wpłynęło bezpośrednio na wycenę posiadanych przez nas nieruchomości oraz niższe wpływy z najmu powierzchni handlowych w naszych obiektach – tłumaczy Mariusz Kaczmarek, członek zarządu i dyrektor finansowy legnickiej spółki.

Rank Progress wycenia swoje nieruchomości w euro oraz rozpoznaje na bieżąco, w wyniku wyceny, ich wartość. To samo tyczy się inwestycji w budowie, których wartość przeszacowywana jest wraz z postępem prac. – Warto też zauważyć, że w naszych planach nie przewidywaliśmy rozpoczęcia nowych budów na początku roku. Co za tym idzie, nie mogliśmy ująć wyników ich przeszacowania w kwartalnym bilansie – podkreśla Mariusz Kaczmarek. Dodaje również, że przesunięcie sprzedaży kaliskiej Galerii Tęcza wymusiło uwzględnienie kosztów transakcji w wynikach za I kwartał 2012.

W I kw. 2012 roku o ponad 50 proc. spadło zadłużenie krótkoterminowe spółki, z prawie 112 do 55 mln zł. Pozwoli to spółce ograniczyć koszty obsługi finansowania. Zarząd jest przekonany- informuje spółka, że słaby początek roku uda się odrobić w kolejnych kwartałach.

– Na naszą działalność nie można patrzeć przez pryzmat jednego kwartału. Inwestycje deweloperskie trwają zwykle kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt miesięcy, i to jest odpowiedni horyzont do oceny naszej kondycji – przekonuje Jan Mroczka, prezes zarządu Rank Progress. – Na ten rok planujemy rozpoczęcie kilku zapowiadanych wcześniej projektów oraz dodatkowo przejęcie z rynku kilku kolejnych w fazie realizacji. Jednocześnie wciąż szukamy ciekawych okazji inwestycyjnych – dodaje prezes Mroczka.

Z uwagi na rosnący w ostatnim czasie kurs euro, znaczną poprawę wyników finansowych legnicki deweloper planuje już w II kw. 2012. Na chwilę obecną zarząd Rank Progress podtrzymuje prognozę na 2012 rok. – Będziemy z pełną determinacją działać, by ją zrealizować. O tym, czy to się w pełni uda, będziemy w stanie poinformować za 2-3 miesiące po przeprowadzeniu dodatkowych analiz – mówi prezes Mroczka.