Wizualizacja Nowego Dworca Olsztyn

Pod koniec maja 2012 spółka Retail Provider, inwestor Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Olsztynie, złoży wniosek o uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla okolic dworca. Przyjęcie dokumentu umożliwi budowę Nowego Dworca Olsztyn: stacji kolejowej połączonej z galerią handlową.

Inwestor otrzymał już większość uzgodnień od kluczowych partnerów, m.in. z Zarządu Miejskich Dróg i Mostów oraz Zarządu Komunikacji Miejskiej. Obecnie czeka na ostatnią opinię Biura Planowania Przestrzennego. Projekt Nowego Dworca Olsztyn jest – jak podkreśla inwestor – pod względem urbanistycznym i projektowym praktycznie gotowy.

– Gdy wniosek zostanie złożony, priorytetem dla inwestycji będzie pilne uchwalenie planu. Od tego zależy integracja prac przy budowie nowego dworca, linii tramwajowej i planowanej przebudowy rury ciepłowniczej w okolicy dworca. Jeśli Rada Miasta stosunkowo szybko przyjmie dokument, to wszystkie te inwestycje będą mogły być realizowane w I połowie 2013 roku – mówi Tomasz Andryszczyk, reprezentujący inwestora.

Projekt Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego zakłada stworzenie w Olsztynie galerii handlowej o powierzchni 45 tys. mkw. najmu, połączonej z nowoczesnymi dworcami: kolejowym i autobusowym na wzór obiektów obecnie realizowanych w Katowicach i Poznaniu. Uzupełnieniem inwestycji jest m.in. budowa Centralnego Punktu Przesiadkowego, przedłużenie przejścia podziemnego pod torami, stworzenie placu miejskiego,  modernizacja układu drogowo-komunikacyjnego wokół obiektu,  i zapewnienie mieszkań komunalnych dla Olsztyna.

Spółka Retail Provider, to fundusz private equity, który w październiku ubiegłego roku nabył 85 procent akcji PKS Olsztyn od Skarbu Państwa. W ramach umowy prywatyzacyjnej spółka zobowiązała się do utrzymania funkcji dworcowych w Olsztynie oraz do kontynuowania działalności w zakresie transportu pasażerskiego.