Gemini Park Tarnów

Zarząd spółki BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego SA, poinformował, że  spółka zależna Realty 3 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 6 Spółka Komandytowo-Akcyjna (Projekt Developerski 6) otrzymała decyzję zatwierdzającą projekt budowlany oraz zgodę na budowę Centrum Praskiego Koneser w Warszawie.

Projekt – oznaczony jako Kwartał E2 – obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, handlem, biurami w parterze i z garażem podziemnym, wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Ząbkowskiej w Warszawie. Inwestycja stanowi kolejny etap realizacji projektu developerskiego "Koneser" realizowanego przez Projekt Developerski 6 na nieruchomościach położonych przy ul. Ząbkowskiej/Białostockiej/Markowskiej w Warszawie.

Przypomnijmy, Centrum Praskie Koneser powstanie na 5-cio hektarowym terenie. Będzie to kompleks typu mixed-use. Koncepcja przewiduje funkcje mieszkaniową, handlową, biznesową i kulturalną. W Centrum Praskim Koneser przewidziano m.in. 22,5 tys. mkw. powierzchni najmu dla lokali handlowych. Oddanie obiektu do użytku planowane jest w 2015 roku.

BBI Development NFI SA jest polską spółką publiczną, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. BBI Development realizuje projekty głównie w Warszawie. Wspólnie z WSS Społem Śródmieście w miejscu obecnego domu handlowego Sezam realizować będzie projekt Nowy Sezam – obiekt biurowo-handlowy u zbiegu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej.