Matthieu Moal, dyrektor generalny BEG Ingéniere sp. z o.o.

W centrum Kolbud koło Gdańska powstanie centrum handlowe. Obiekt znajdzie się przy rondzie naprzeciwko Urzędu Gminy, na zaniedbanym dotychczas terenie.

– Działka przy rondzie w Kolbudach od lat 80. ubiegłego wieku była w rękach prywatnych. Początkowo miał tu powstać hotel z restauracją. Ale, że jest to teren zalewowy, postanowiono najpierw wbić pale betonowe, by ziemia się nie osuwała. W konsekwencji, te pale stały się przekleństwem działki. Tak naprawdę nie wiadomo ile betonu wlano w ziemię – informuje Jacek Grąziewicz, kierownik Referatu Promocji, Sportu i Rekreacji w Urzędzie Gminy w Kolbudach. – Wtedy nie było technologii dostępnej w Polsce, która pozwoliłaby zagospodarować te pale. Działka ma fantastyczną lokalizację, w samym centrum Kolbud, ale przez kilkanaście lat była niezagospodarowana. A my jako urząd nie mieliśmy nawet wpływu na to, co się tam dzieje. Mogliśmy jedynie wysyłać monity, by teren uporządkowano.

Inwestorem galerii jest firma Proxima sp. z o.o. z Gdańska. Powierzchnia handlowa centrum handlowego ma mieć ok. 3 tys. mkw. Znajdą się w nim sklepy znanych marek. Największą powierzchnię zajmie hipermarket Tesco. Otwarcie obiektu zaplanowano na wrzesień-październik 2012 roku. Obecnie trwa proces komercjalizacji.

– W ramach inwestycji od strony drogi wojewódzkiej zostanie poszerzony chodnik, parking galerii znajdować się będzie od strony ul. Leśnej i Polnej – dodaje Jacek Grąziewicz z Urzędu Gminy w Kolbudach.