Galeria Zduńska

Budowa dworca PKP Poznań Główny, realizowana przez PKP SA oraz TriGranit Development Corporation, to pierwszy etap budowy Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego. Wybudowany w dziesięć miesięcy nowy dworzec Poznań Główny jest już dostępny dla pasażerów. W budynku oprócz lokali z funkcjami dla podróżnych, w pierwszych dniach czerwca 2012 roku dostępne będą także pierwsze cztery punkty handlowe, m.in. kawiarenki i salonik prasowy. W następnych miesiącach swoje punkty otwierać będą kolejni prywatni najemcy. Łącznie na nowym dworcu zagospodarowanych zostanie 1,5 tys. mkw. powierzchni handlowej.

Nowy dworzec posiada trzy poziomy. Najniższy z nich to perony z torami kolejowymi. Na pierwszym piętrze zlokalizowane są pomieszczenia związane bezpośrednio z obsługą podróżnych – kasy biletowe, toalety, punkt informacyjny oraz cztery punkty handlowe. Drugie piętro zarezerwowane jest przede wszystkim dla funkcji handlowo – usługowych.

Inwestorzy obecnie realizują prace przy wznoszeniu nowego terminala autobusowego PKS, centrum rozrywkowo-handlowego Poznań City Center, wielopoziomowego parkingu na 1500 aut oraz nowego układu komunikacyjno-drogowego. Zakończenie tego etapu  inwestycji przewidziano na IV kwartał 2013 roku.

Autorem projektu i koncepcji architektonicznej Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Poznaniu jest międzynarodowe biuro architektoniczne Bose International Planning and Architecture , autorem projektu architektoniczno-budowlanego poznańska Pracownia Pentagram Architekci.

Przypomnijmy, decyzja o budowie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Poznaniu podjęta została przez PKP SA pod koniec 2007 roku. W 2008r. powstała Koncepcja Programowo-Przestrzennej, stanowiąca ogólną wizję projektu nowego dworca. W czerwcu 2010 r. zakończyło się postępowanie wyłaniające wykonawcę Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego – PKP SA i TriGranit Development Corporation podpisały Umowę Inwestycyjną. 23 marca 2011, w trakcie Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, w obecności prezydenta Węgier nastąpiła uroczysta inauguracja inwestycji.
18 maja 2012 r. Wojewoda Wielkopolski przekazał Polskim Kolejom Państwowym i spółce TriGranit Development Corporation pozwolenie na użytkowanie obiektu. Pierwsi pasażerowie weszli na dworzec 29 maja.

Projekt budowy Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Poznaniu współfinansuje Europa Capital. EC Jest uznanym funduszem na rynku nieruchomości działającym w całej Europie. Europa Capital jest członkiem The Rockefeller Group (RGI), który wraz z Zarządem Europa Capital, jest inwestorem strategicznym. Od 1995 roku, dyrektorzy Europa Capital założyli wspólnie 6 funduszy nieruchomościowych oraz przeprowadzili 70 transakcji o łącznej wartości około 7 bilionów euro w 17 krajach europejskich. Europa Capital jest obecnie zaangażowana w dwa fundusze inwestycyjne w Europie Wschodniej: Europa Fund III oraz Europa Emerging Europe, które razem zgromadziły 895 milionów euro kapitału akcyjnego na potrzeby inwestycji. Europa Funds korzysta z sieci Partnerów Krajowych firmy Europa Capital, którzy są współinwestorami w transakcjach dokonywanych przez Europa Funds na ich terytorium. W ciągu ostatnich 20 lat, wielu z Partnerów Krajowych ściśle współpracuje z dyrektorami firmy Europa Capital. Spółki komandytowe: Europa Capital Partners oraz Europa Capital podlegają Urzędowi Regulacji Rynków Finansowych.