Raport Centra Handlowe w Polsce 2012

Zarząd spółki Próchnik SA poinformował, że w pierwszym kwartale 2012 roku pomimo przeprowadzonej w poprzednich latach restrukturyzacji sieci sprzedaży polegającą na zamykaniu nierentownych punktów handlowych oraz otwieraniu nowych w atrakcyjnych lokalizacjach, spółka zanotowała znaczące pogorszenie wyników finansowych w stosunku do okresu porównywalnego w roku 2011 oraz do całego roku 2011. Podstawową przyczyną pogorszenia się wyników finansowych była ogólna sytuacja na polskim rynku – spadek popytu na dobra konsumpcyjne w segmencie rynku, w którym działa spółka. W wyniku czego nastąpił spadek przychodów ze sprzedaży.

W pierwszym kwartale 2012 roku spółka osiągnęła 4,734 mln zł przychodów ze sprzedaży, w porównaniu z 5,363 tys. zł w I kwartale 2011 roku, co stanowi spadek o prawie 12 proc. Spółka w okresie od stycznia do końca marca 2012 roku osiągnęła stratę netto na poziomie 677 tys. zł,, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2011, gdy osiągnęła zysk netto na poziomie – 39 tys. zł.
Zysk brutto ze sprzedaży w I kwartale wyniósł 2,382 mln zł, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, kiedy wyniósł. 2,712 mln zł (spadek o 12 proc.). Spółka Próchnik SA w I kwartale 2012 roku osiągnęła stratę na działalności operacyjnej na poziomie 643 tys. zł w porównaniu do zysku na działalności operacyjnej w kwocie 6 tys. zł w I kwartale 2011 roku.

Ostatnio spółka Próchnik uruchomiła w Galerii Sfera w Bielsku-Białej nowy sklep multibrandowy Tiffi & Próchnik. Nowy salon o powierzchni 95,4 mkw. znajduje się na pierwszym piętrze centrum. Sklep Tiffi & Próchnik mieści się również w Galerii Akropolis (Wilno). Kolejny sklep ma zostać uruchomiony we Wrocławiu.

Spółka odzieżowa Próchnik SA. istnieje na polskim rynku od 1948 roku. Firma zajmuje się produkcją odzieży biznesowej skierowanej do mężczyzn. Sklepy Próchnik są zlokalizowane w galeriach handlowych i przy ulicach w większych aglomeracjach miejskich. Aktualnie spółka ma 30 lokali w miastach na terenie Polski m.in.: Białystok, Czeladź, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kielce, Konin, Koszalin, Kraków (2 sklepy), Luboń, Łódź (3 sklepy), Piaseczno, Poznań (2 sklepy), Toruń, Warszawa (4 sklepy), Wroclaw, Rzeszów, Słupsk, Szczecin i Zakopane..