Salon Kaligraf w nowej aranżacji

Zarząd spółki Globe Trade Centre SA poinformował o rozpoczęciu emisji akcji z prawem poboru. Emisja akcji jest elementem strategii obniżania zadłużenia GTC. – Spółka zamierza przeznaczyć około 80–100 proc. wpływów z oferty na poprawę struktury kapitałowej poprzez spłatę części swojego zadłużenia, którego ostateczna kwota będzie zależeć od dostępności środków finansowych z innych źródeł, w tym ze sprzedaży aktywów i wpływów z nowych kredytów na realizację projektów. Część wpływów  z oferty może zostać wykorzystana do sfinansowania projektów realizowanych obecnie, jak i przyszłych inwestycji, w szczególności, centrów handlowych Galeria Wilanów i Galeria Białołęka w Warszawie – mówi Alain Ickovics, przewodniczący rady nadzorczej GTC.

W ramach oferty, GTC oferuje 100 mln akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po cenie emisyjnej 4,45 zł za jedną akcję. Od 5 do 14 czerwca 2012 roku w biurach maklerskich na terenie całego kraju przyjmowane będą zapisy na akcje w drodze oferty publicznej. Oferta GTC skierowana jest do dotychczasowych akcjonariuszy spółki, uprawnionych do wykonania przysługującego im prawa poboru lub złożenia zapisu dodatkowego. Prawo poboru jest prawem pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy, proporcjonalnie w stosunku do liczby akcji już posiadanych.

GTC to firma deweloperska działająca na terenie regionu Europy Środkowo- i Południowo-Wschodniej. Grupa działa na obszarze Polski, Rumunii, Chorwacji, Serbii, Bułgarii, Czech, Rosji, Słowacji, Węgier i Ukrainy. Portfolio firmy to blisko 850 tys. mkw.  wybudowanej powierzchni najmu netto) i około 290 tys. mkw. powierzchni mieszkalnej. Obecnie spółka  dysponuje  około 874 tys. mkw. w projektach w budowie i działkach przeznaczonych pod zabudowę komercyjną.

Strategia rozwoju Grupy GTC zakłada koncentrację działalności inwestycyjnej na obszarze Europy Środkowo- i Południowo-Wschodniej. Celem spółki jest koncentracja działań biznesowych o charakterze krótko i średnioterminowym przede wszystkim na gospodarce naszego kraju – najsilniejszej gospodarce regionu. Globe Trade Centre SA jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2004 roku.