Wizualizacja Galerii Północnej

Zarząd NG2 SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży w maju 2012 sięgnęły 121 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku o 16,8 proc. Przychody za okres styczeń – maj przekroczyły 0,5 mld  zł i były wyższe od osiągniętych rok wcześniej o 26,7 proc.

Przychody ze sprzedaży detalicznej w maju 2012 wyniosły ponad 118 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2011 roku o 18,2 proc. Narastająco, za okres styczeń – maj, przychody ze sprzedaży NG2 wyniosły przekraczały 461 mln zł i były wyższe o 31 proc. w stosunku do tego samego okresu 2011 roku.

NG2 jest właścicielem ponad 300 polskich salonów CCC. Firma posiada też 54 sklepy firmowe w Czechach i jeden na Słowacji. Ponadto, działa też 49 salonów franczyzowych CCC w Polsce, 5 w Rosji oraz jeden na Łotwie. W 2012 roku NG2 zamierza otworzyć jeszcze około 70 nowych sklepów, z czego ponad 50 w Polsce.

Grupa NG2 zajmuje się produkcja i sprzedażą butów. W skład Grupy Kapitałowej NG2 wchodzą NG2 SA – spółka zarządzająca siecią sprzedaży, CCC Factory sp. z o.o., zajmująca się produkcją obuwia oraz NG2 Suisse S.a.r.l., spółka zarządzająca znakami towarowymi. Sprzedaż kolekcji prowadzona jest pod markami CCC, Quazi oraz Boti. Udział Grupy NG2 w polskim rynku obuwia jest szacowany na 16 proc.