CH Promenada

Zarząd spółki Jones Lang LaSalle poinformował o wyodrębnieniu nowego czteroosobowego zespołu, który zajmie się doradztwem finansowym dla przedsiębiorstw i klientów korporacyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Nowo powołanym działem kierować będzie Rory Mepham, a znajdować się on będzie w szerszej strukturze rynków kapitałowych zarządzanych w Europie Środkowo-Wschodniej przez Tomasza Trzósło.

Decyzja o wzmocnieniu tej linii biznesowej, jak poinformowali przedstawiciele Jones Lang LaSalle, wpisuje się w szerszą strategię firmy w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), i spójna jest z oczekiwaniem, iż ten obszar doradztwa biznesowego zanotuje istotny wzrost przychodów na przestrzeni kolejnych kilku lat.

Dział doradztwa finansowego obsługiwać będzie klientów w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, choć główną jego siedzibą pozostanie Warszawa. Czterema głównymi liniami usługowymi w ten sposób wyodrębnionego zespołu będą: doradztwo związane z pozyskiwaniem finansowania kapitałem własnym i obcym, konsulting przy fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw, a także tzw. REWO czyli usługa doradcza dla banków, pożyczkodawców oraz właścicieli nieruchomości, posiadających lub będących zaangażowanymi w transakcje, których przedmiotem są nieruchomości, w ten lub inny sposób, problemowe.

Rory Mepham związany jest z Europą Środkowo-Wschodnią od ponad 10 lat, podczas których pracował w różnych krajach regionu. W tym okresie przeprowadził złożone transakcje inwestycyjne z udziałem wielu stron, reprezentując zarówno prywatnych inwestorów, banki oraz inne instytucje finansowe. Rory uzyskał tytuł RICS (Royal Institute of Charted Surveyers). Jest absolwentem University of Reading a studia MBA ukończył w Cranfield School of Management w Wielkiej Brytanii.